Insight

Vil du optimere dine OSS-indberetninger?

Saml al din data og indberet med Deloittes OSS Tool

Virksomheder, der har e-handel til andre EU-lande, kan nu indberette deres moms til One Stop Shop (OSS) med vores nyudviklede software – Deloitte OSS Tool. Softwaren forenkler administrationen af OSS-ordningen, så virksomheder nemt og enkelt kan indberette og overholde reglerne i de forskellige EU-lande.

24. november 2021

 

Den 1. juli 2021 trådte EU’s nye regler for moms ved e-handel i kraft.
E-handelspakken har gjort det muligt for virksomheder, der har webshops og sælger varer og ydelser til private i EU-lande, at nøjes med én enkelt registrering i fx sit hjemland. Dette betyder, at der kun skal indberettes én momsangivelse til OSS, i stedet for indberetning af moms i samtlige lande, hvortil der sælges varer og ydelser. 

Selvom de nye regler har forenklet indberetningen af momsen ved fjernsalg, har det også medført en række vanskeligheder. Virksomheder skal fx holde øje med de forskellige momssatser – som i øvrigt kan forhøjes eller nedsættes, som det var tilfældet i Tyskland under den første bølge i Covid-19-krisen – ligesom et land kan have flere momssatser afhængigt af, hvilken vare eller ydelser der er tale om. 

For at imødekomme denne vanskelighed har Deloitte udviklet softwaren ’OSS Tool’, som gør det nemt og enkelt at indberette momsangivelsen til OSS. OSS tool’et indeholder fx en oversigt over alle momssatser i de enkelte EU-lande, ligesom man ved få klik kan uploade og indberette sin momsangivelse til det land, virksomheden er registreret i. OSS tool’et sørger også for at gøre opmærksom på relevante frister og sikrer dermed, at din virksomhed er 100% compliant i forhold til momsen. Dette sparer virksomheden for tid, penge på administrationen og eventuelle bøder. 

Vi holder løbende seminarer og webinarer om OSS tool’et og de nye e-handelsregler. Hold øje med opdateringer og invitationer til forskellige events på vores hjemmeside.

Hvis du ønsker en kort demonstration af, hvordan OSS tool’et fungerer i praksis, er du velkommen til at kontakte os for en nærmere gennemgang.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('