Insight

Beskatning af gulpladebil

Jeg arbejder som murer, og min arbejdsgiver har en større gulpladebil, som jeg kan benytte som arbejdsbil. Den er indrettet til brug for arbejdet som murer med reoler, værktøj mv. Er det muligt at anvende bilen til befordring mellem hjem og arbejde, hvor jeg samtidig afleverer/henter børn og køber ind, uden at det får skattemæssige konsekvenser for mig?

Hovedreglen er, at en medarbejder, der anvender firmabil til at køre mellem hjem og arbejde, anses for at have fri bil stillet til rådighed af sin arbejdsgiver og skal som udgangspunkt beskattes af fri bil.

Hvis en firmabil på gule plader imidlertid er et specialindrettet køretøj, falder den ikke ind under reglerne for fri firmabil. Dette skyldes, at den efter sin art og fremtræden ikke er anvendelig som et alternativ til ens private bil.

Følgende momenter taler for, at bilen er specialindrettet:
• Større køretøjer, kassevogne m.m.
• Ingen sideruder i varerummet
• Fastmonterede reoler
• Særlige installationer på passagesæde/-plads
• Beskidt, lugtgener m.m.
• Specielle erhverv, herunder murer

Hvorimod følgende momenter taler imod, at bilen er specialindrettet:
• Indretning, firehjulstræk m.m. – uden erhvervsmæssig begrundelse
• Minder om en almindelig bil
• Ladvogn uden særlig indretning
• Ren og pæn indvendig (kræver ikke arbejdstøj)

Anses din firmabil for at være specialindrettet, kan du således anvende bilen til befordring mellem hjem og arbejde, uden at det medfører beskatning af fri bil. Når du anvender en specialindrettet firmabil til befordring mellem hjem og arbejde, kan du ikke på samme tid tage befordringsfradrag for denne kørsel.

I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute, medregnes ikke til de 1.000 km/år.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('