Insight

Beskatning af sponsorat?

Jeg er studerende til daglig, men bruger derudover al min fritid på udøvelsen af min foretrukne idrætsgren. I forbindelse med træning, deltagelse i konkurrencer m.m. afholder jeg udgifter til træningstøj og -udstyr, deltagergebyrer, rejseomkostninger mv. på ca. 30.000 kr. årligt, og jeg har derfor ledt efter en sponsor. Det er endelig lykkedes og har resulteret i et sponsorat på 40.000 kr. årligt mod, at jeg reklamerer for det pågældende firma. Skal jeg mon beskattes af denne sponsorindtægt? Og kan jeg få fradrag for mine efterhånden høje udgifter?

Når du har en fritidsbeskæftigelse som idrætsudøver (”amatøridrætsudøver”), og du har indtægter ved din sportsaktivitet, men ikke kan leve af disse, kan du skattemæssigt anses for at drive hobbyvirksomhed.

Ved hobbyvirksomhed skal indkomsten opgøres efter det såkaldte nettoindkomstprincip. Dette betyder, at dine udgifter i forbindelse med udøvelsen af den pågældende idrætsgren skal trækkes fra de skattepligtige indtægter, som du som idrætsudøver tjener via udøvelsen af din idrætsgren.

De udgifter, der kan fratrækkes skattemæssigt, er blandt andet udgifter til sportstøj og -udstyr, rekvisitter, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med konkurrencer, stævner og lignende, transportudgifter til træning samt udgifter til fysioterapi og massage mv.

Det er en konkret bedømmelse, om de pågældende udgifter kan anses for fradragsberettigede. Der skal være tale om en direkte og umiddelbar forbindelse mellem udgiften og selve erhvervelsen af den pågældende indkomst (sponsoratet). Dette indebærer dels, at udgiften til din sport ligger inden for de naturlige rammer af aktiviteten, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, der er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Når du har opgjort indkomsten, vil et eventuelt overskud, som i dit tilfælde er på ca. 10.000 kr., blive beskattet som personlig indkomst. Hvor stor skatten er, afhænger af din øvrige indkomst. Viser opgørelsen af indkomsten i et indkomstår derimod at være et underskud, vil dette underskud ikke kunne fratrækkes. Underskud ved ”hobbyvirksomhed” er ikke fradragsberettiget.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('