Insight

Fri cykel, betalt af arbejdsgiver – er det smart?

Jeg arbejder på et lager og kører hver dag 25 km hver vej på min knallert 45. Jeg kunne godt bruge lidt mere motion, men synes, det er lidt for langt at cykle. Jeg har kigget på en elcykel, men de er umiddelbart ret dyre. Jeg har nu fået et tip fra en ven om, at man kan få en elcykel som en del af lønpakken. Jeg har talt med min arbejdsgiver, og vi har set på nogle eksempler/tilbud, men vi kan ikke gennemskue tallene, eller hvor fidusen ligger. Er fordelen, at min arbejdsgiver har fradrag for udgiften – og er det både skat og moms? Det er i runde tal en elcykel til ca. 20.000 kr., som min arbejdsgiver kan lease til ca. 600 kr. pr. måned ekskl. moms over 36 måneder. (inkl. service og forsikring). Vi er kommet frem til, at jeg formentlig skal beskattes, fordi der er tale om et personalegode – men skal jeg beskattes af den fulde værdi? Min arbejdsgiver vil ikke bare betale for cyklen, så enten skal jeg gå ned i løn (som jeg ved, at andre kolleger gør med deres togpendlerkort) eller have mindre i gratiale (som plejer at være på 10.000-15.000 kr. pr. år). Min kone mener, at det bliver en alt for dyr løsning, og at jeg i sidste ende selv kommer til at betale. Håber I kan hjælpe med et svar, så jeg får truffet det rette valg.

Din arbejdsgiver vil have fradrag for leasingydelsen som en ganske almindelig personaleudgift, og det er uanset, om du får det som løn, gratiale, en cykel, et pendlerkort eller et hvert andet gode. Dog er der ikke fradrag for momsen, da du ikke bruger cyklen erhvervsmæssigt, men mellem hjem-arbejde samt privat i øvrigt. Derfor er det den fulde leasingydelse inkl. moms, altså i alt 750 kr., som er den reelle udgift, din arbejdsgiver kan trække fra skattemæssigt. Dvs. 9.000 kr. pr. år eller i alt 27.000 kr. over de 3 år, som leasingaftalen løber.

Det er korrekt, at når du får en cykel stillet til rådighed via arbejdsgiver – som ikke udelukkende er til brug i arbejdstiden – så anses det for et skattepligtigt personalegode, som du skal beskattes af. Og det er den fulde aktuelle markedsværdi, altså de 750 kr. pr. måned, du skal betale skat af. Arbejdsgiver har pligt til at indberette værdien til Skattestyrelsen som et skattepligtigt personalegode (B-indkomst uden AM-bidrag), og du skal selv betale skatten, som opkræves som en restskat (medmindre du ændrer din forskudsregistrering). Hvis du ikke betaler topskat, vil skatten være ca. 36-37%, dvs. 3.300 kr. pr. år eller ca. 10.000 kr. over de 3 år. Hvis du betaler topskat, er skatten ca. 52-53% eller i alt ca. 14.000 kr. over 3 år.

Du skal beskattes af værdien af cyklen, som et personalegode – uanset om du samtidig går ned i løn, får mindre i gratiale eller blot får den af din arbejdsgiver. Hvis du accepterer en lønreduktion, betyder det reelt, at du samtidig mister en indtægt på de 27.000 kr. (A-indkomst), som efter AM-bidrag og skat svarer til netto ca. 15.600 kr. uden topskat og ca. 12.000 kr. med topskat over de 3 år.

I skal være opmærksomme på, at der gælder nogle helt klare regler for, hvordan man kan aftale en eventuel lønreduktion (”lønomlægning”), og der skal udarbejdes et særligt tillæg om dette.

Din hustru har ret i, at du reelt set selv kommer til at betale ret meget – både i form af mindre i lønindtægt og samtidig en ekstra beskatning af godet, i alt ca. 26.000 kr. over 3 år. Og så skal du også huske på, at cyklen er leaset og skal returneres efter 3 år.

Herudover skal du også være opmærksom på, at en fri cykel – ligesom pendlerkort og firmabil mm. – anses for ”arbejdsgiverbetalt befordring”, hvilket betyder, at du mister dit ligningsmæssige befordringsfradrag mellem hjem og arbejde. For dig svarer det til 50-24 = 26 km/dag * 1,96 kr./km * ca. 216 dage – eller et fradrag på ca. 11.000 kr. for 2020 (som har en skatteværdi på ca. 26% eller 2.800 kr. pr. år).

Så for klimaet og motionens skyld vil en cykel være smart, men økonomisk er fidusen med en fri cykel nok punkteret og mere en skattebombe.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('