Insight

Erstatning ved opgivelse af lejemål

 

Jeg bor for tiden i en gamle lejlighed, som jeg lejer. Herudover har jeg i samme ejendom lejet en butik, hvorfra jeg driver min virksomhed. Min husleje – både for lejligheden og butikken - ligger i den lave ende i forhold til det område, jeg bor i, og jeg er derfor på det sidste blevet kontaktet af min udlejer, der ønsker at opsige mine lejeaftaler. Jeg er ikke særligt interesseret i at flytte, men min udlejer har nu tilbudt mig et stort pengebeløb for at opsige min lejekontrakt og flytte – både bolig og butik. Tilbuddet er så godt, at jeg næsten ikke kan sige nej, men jeg er blevet i tvivl, om jeg skal betale skat af beløbet, hvis jeg siger ja tak. Vil I være behjælpelige med at oplyse, om jeg skal betale skat af det modtagne beløb?

Efter de danske skatteregler er hovedreglen, at man er skattepligtig af al indkomst, man modtager. Det betyder, at hvis du modtager et pengebeløb for opsigelsen af din lejlighed, vil du som udgangspunkt skulle afregne skat af det modtagne beløb. Der foreligger dog undtagelser til hovedreglen, som kan betyde, at en eventuel erstatning, du modtager for opsigelsen af din lejelejlighed, kan være skattefri.

Hvis lejligheden er et privat lejemål, vil en eventuel erstatning for opsigelse af lejekontrakten ikke være omfattet af skattepligt. Erstatningen vil ikke være substitut for nogen skattepligtig indkomst og vil derfor være skattefri for dig. Det er underordnet, hvor stor en erstatning du modtager for opsigelsen, og du skal ikke indberette det modtagne beløb til Skattestyrelsen.

Hvis din udlejer tilbyder dig en månedlig betaling som erstatning i stedet for et engangsbeløb, vil den skattemæssige behandling være tilsvarende den ovenstående. Dette gælder også, selvom den månedlige erstatning skal udbetales til dig på livstid.

Som anført skal lejemålet være af privat karakter. Hvis lejemålet i stedet bliver anvendt erhvervsmæssigt, og du driver erhvervsvirksomhed gennem lejemålet, vil den skattemæssige behandling være anderledes. Her vil en erstatning for opgivelse af lejemålet være skattepligtig. Dette gælder for din butik.

Hvem der bliver skattepligtig af godtgørelsen, afhænger af, hvem der står som lejer. Hvis du driver din erhvervsvirksomhed gennem et kapitalselskab (aktie- eller anpartsselskab), og selskabet står som lejer, vil godtgørelse blive beskattet i selskabet. Hvis du driver erhvervsvirksomhed som personlig virksomhed, vil godtgørelsen blive beskattet som en del af din virksomheds resultat.

For at konkludere på dit spørgsmål vil erstatning for opsigelse af dit private lejemål være skattefri for dig. Hvis der er tale om et erhvervsmæssigt anvendt lejemål, vil erstatningen være skattepligtig.

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('