Indsigt

Regler om fradrag for børnebidrag

Jeg er blevet skilt fra mine børns mor og skal højest sandsynligt til at betale børnebidrag, selvom det endnu er uklart, hvem vores to børn skal bo hos. Jeg er klar over, at jeg kan få fradrag for børnebidrag, men jeg er i tvivl om reglerne herfor, og om der er noget, jeg selv skal gøre for at få fradrag. Jeg håber, at I kan hjælpe.

Udgangspunktet er, at du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. Det er et krav, at der er en skriftlig aftale om betaling af børnebidraget mellem jer – altså dig og den anden forælder – eller via Statsforvaltningen.

Du får automatisk fradrag, hvis du betaler gennem Udbetaling Danmark. Betaler du derimod uden om Udbetaling Danmark, skal du selv skrive dit bidrag på årsopgørelsen og samtidig oplyse barnets CPR-nummer.

Du får fradrag for dit betalte bidrag reduceret med 150 kr. i 2016 om måneden. Hvis du betaler normal¬bidrag, får du fradrag for 1.157 kr. i 2016 om måneden. Betaler du et større månedligt bidrag, har du fradrag for hele det betalte beløb, reduceret med de 150 kr. pr. måned.

Såfremt du betaler mere end normalbidraget, bliver dine børn beskattet af den del, der overstiger normalbidraget. Beløbet kommer automatisk med på dine børns årsopgørelse, hvis du oplyst deres CPR-numre.

Har I fælles forældremyndighed, og barnet bor på skift hos jer, anses barnet for at bo hos den af jer, hvor barnet er tilmeldt Folkeregistret. Det er kun den anden forælder, der kan få fradrag for børnebidrag.

Kommer børnene til at bo hos hver sin forælder, er der mulighed for at aftale krydsende børnebidrag, således at begge forældre får et fradrag. Der skal også her foreligge en skriftlig aftale om at betale børnebidrag til det barn, som ikke bor hos jer. Fradraget gælder også, selvom der sker hel eller delvist modregning i det beløb, som den anden betaler.

Fandt du dette nyttigt?