Løsninger

Medarbejderbeskatning og indberetning

Vores specialister yder rådgivning til virksomheder, institutioner og foreninger mm. om skattemæssige forhold for medarbejdere og honorarmodtagere m.fl.

Det er vigtigt, at man som virksomhed har det fornødne indblik i og kendskab til regler og praksis for beskatning og indberetning af løn, personalegoder og honorar, herunder bestyrelseshonorar samt den skattemæssige håndtering af andre udbetalinger, som f.eks. jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og erstatninger.

Også de særlige skatteregler for dækning af rejse- og befordringsudgifter, herunder mulighed for udbetaling af skattefrie godtgørelser kan være kritisk ikke at anvende korrekt – da selv en lille administrativ fejl kan få alvorlige skattemæssige konsekvenser for medarbejderne samt økonomiske konsekvenser for virksomheden og i værste fald en administrativ bøde.

I Deloitte assisterer vi med gennemgang, vurdering og tjek af f.eks. følgende forhold:

  • Sondres der korrekt mellem A- og B-indkomst
  • Er den indeholdelsespligtige lønindkomst opgjort korrekt
  • Beregnes, indeholdes og afregnes der korrekt AM-bidrag og A-skat
  • Sker der korrekt udbetaling af honorar til selvstændigt erhvervsdrivende (med eller uden faktura)
  • Registreres og indberettes alle udbetalinger til medarbejdere m.fl. korrekt
  • Er betingelser for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse opfyldt
  • Beskatning og indberetning af personalegoder, som f.eks.: fri bil (herunder split-/deleleasing), fri bolig samt sundhedsydelser
  • Korrekt håndtering og forståelse af de særlige bagatelgrænser for indberetning af værdien af personalegoder
  • Håndtering af skattefrie goder, som f.eks. kantineordning, personaleforeninger, firmaarrangementer og lejlighedsgaver

 

Vi yder også assistance vedr. korrekt håndtering af f.eks. følgende:

  • Beskatning og indberetning af uddeling af gaver, legater og hæderspriser mm.

 

Lønreview:
Vores Lønreview henvender sig til lønadministrationen og personalefunktionen, og består i en kontrol at interne forretningsgange og efterlevelse af gældende regler.

Vi analyserer herunder bl.a. anvendelsen af personalegoder og udbetaling af godtgørelser efter særlige skatteregler – og vi vurderer samtidig, om reglerne anvendes hensigtsmæssigt for såvel arbejdsgivere som medarbejdere.

Og ikke mindst – kan vi forebygge konflikter med myndighederne eller hjælpe med afklaring af problemer, hvis uheldet har været ude.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('