Løsninger

Social sikring

Med den rigtige planlægning, er det muligt at mindske omkostningerne, når medarbejdere udstationeres eller arbejder på tværs af landegrænser.

Udgiften til social sikring for arbejdsgiver og medarbejder i andre lande er meget højere end den danske udgift til social sikring. Vi kan hjælpe med at planlægge udstationeringer og ansættelser med arbejdsmønstrer på tværs af landegrænser på en sådan måde, at udgiften til social sikring for både arbejdsgiver og medarbejder mindskes. Omfattes en medarbejder alligevel af udenlandsk social sikring pga. virksomhedens interne politikker eller et medarbejderønske om at bevare sociale sikringsrettigheder i udlandet, kan vi hjælpe med de registrerings- og rapporteringsforpligtigelser, der følger med.

Vi kan hjælpe med planlægning og praktiske forhold samt hjælp til forståelse af reglerne om social sikring, som ikke kun indebærer en forståelse af danske regler, men også en forståelse af samspillet mellem danske regler, udenlandske regler og de aftaler, der regulerer forholdene mellem landene. Det gælder forhold som:

  • Rådgivning om setup og arbejdsmønster for at det ønskede lands regler om social sikring finder anvendelse
  • Formuleringer i udstationeringskontrakter og ansættelseskontrakter for at de sociale sikringsregler i det ønskede land finder anvendelse
  • Ansøgning om social sikring til danske og udenlandske sociale sikrings myndigheder inkl. ansøgning om det blå EU-sygesikringskort og særlige sundhedskort
  • Beregning af sociale sikrings udgifter i udlandet og i Danmark
  • Rådgivning om rapportering- og indeholdelsesforpligtigelse af social sikring, i såvel Danmark som udlandet
  • Assistance med registrering for betaling af social sikring i såvel Danmark som udland
  • Rådgivning om sociale sikringsrettigheder i Danmark og udlandet

Ønsker du en større forståelse for reglerne om social sikring, er du velkommen til at kontakte os for et seminar, som vi kan skræddersy netop til din virksomheds behov.

Dorte Nielsen

Dorte Nielsen

Senior Manager

Dorte er senior manager i Global Employer Services i Deloittes skatteafdeling. Dorte har 20+ års erfaring med rådgivning om international personbeskatning og social sikring. Dorte er specialiseret i a... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('