Løsninger

Deloitte Afgiftsskema

Introduktion
Vi har udarbejdet et regneark, som kan anvendes til at beregne godtgørelsesberettigede el- og vandafgifter. Regnearket indeholder de gældende godtgørelsessatser for el- og vandafgift pr. 1. januar 2024. Regnearket tager ikke højde for efterfølgende ændringer i afgifts- og godtgørelsessatser, og anvendelse heraf efter dette tidspunkt vil føre til et forkert resultat.  

Ansvarsfraskrivelse
Regnearket er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger og kan alene anvendes i en række situationer, hvor de faktiske forhold til grund for beregningen er helt simple. Forudsætningerne er eksempler på situationer, der ikke kan betragtes som simple i afgiftsmæssig forstand. Det er afgørende for brug af regnearket, at forudsætningerne er opfyldt. Regnearket tager dermed afsæt i standardiserede virksomheds- og afgiftsmæssige forhold, der kan afvige fra jeres faktiske forhold. Det er derfor ikke sikkert, at regnearket kan anvendes til at beregne den korrekte godtgørelse i netop jeres tilfælde. 

Deloitte er ikke ansvarlig for anvendelse af arket. Inden regnearket kan tilsendes, beder vi derfor om en bekræftelse på, at I er indforstået med, at regnearket er udarbejdet på baggrund af en række generelle forudsætninger, og at regnearket derfor har begrænsede anvendelsesmuligheder. Derudover beder vi jer specifikt gennemgå forudsætninger for anvendelse af regnearket forinden brug af regnearket. Forudsætningerne findes på regnearkets forside.

Regnearket må endvidere ikke videredistribueres til tredjemand efter tilsendelse.

Hvis I skulle være i tvivl om brug af regnearket, hører vi meget gerne fra jer til en uforpligtende snak med en af Deloittes afgiftseksperter. Kontaktoplysningerne til Deloittes afgiftseksperter kan findes her:   

Mia Strand Christensen

Mia Strand Christensen

Manager

Mia er en del af Deloittes afgiftsgruppe, hvor hun beskæftiger sig med både energi- og punktafgifter. Mia har en bred erfaring med rådgivning af virksomheder og interesseorganisationer om problemstill... Mere

Lisbeth Skorstengaard

Lisbeth Skorstengaard

Senior Consultant

Lisbeth er senior konsulent i Deloittes afgiftsgruppe, hvor hun rådgiver danske og udenlandske virksomheder om energi- og punktafgifter. Lisbeth har en bred erfaring indenfor dansk og international af... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('