Løsninger

Deloitte VATVAL

Deloittes VATVAL er et Excel-baseret værktøj, som hurtigt og enkelt kan anvendes til validering af EU-kunders momsnumre.

Med VATVAL har I mulighed for selv at validere jeres EU-kunders momsnumre og stamdataoplysninger i et tempo, som passer jer, uden at databehandlingen sker uden for jeres virksomhed.

I kan gennemføre alle de valideringer, der ønskes, og I modtager en overskuelig oversigt over de validerede kunders navn, adresse og momsnummer samt forespørgselsnummeret på de enkelte valideringer. Værktøjet opdateres løbende i takt med eventuelle lovændringer og eventuelle tekniske ændringer i EU’s VIES-database.

Der er endvidere indbygget en analysehistorik, så det er muligt at indsætte bemærkninger og kommentarer til de enkelte kunders forhold og oplysninger. Denne historik tilknytter sig de enkelte kunder, så de pågældende bemærkninger kommer frem i forbindelse med fremtidige valideringer, og dermed skal forholdene ikke undersøges på ny.

Hent vores flyer om VATVAL her.

Kontakt os endelig, hvis I ønsker en demonstration af VATVAL.

Interesseret i VATVAL?

Kontakt os via e-mail ved at skrive VATVAL i emnefeltet.

Kontakt

Lone Friis

Lone Friis

Partner

Lone Friis er partner i Deloittes indirekte skattegruppe. Hun har bred erfaring med at rådgive større koncerner med aktiviteter i Danmark og udlandet, herunder optimere momsforhold, implementere lovæn... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('