Løsninger

Etablering i udlandet

Skat ved etablering i udlandet

Etablering i udlandet medfører i de fleste tilfælde en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, som er nødvendige at tage hensyn til for at opnå den mest hensigtsmæssige etableringsform for din virksomhed.

Vores løsninger
Det er afgørende, at du tilrettelægger etableringen sådan, at din virksomhed undgår utilsigtede skattemæssige virkninger, der kan resultere i en højere samlet beskatning af indkomst, der hjemtages fra udlandet. I Deloitte rådgiver vi om alle skattemæssige aspekter ved etablering i udlandet, herunder:

  • valg af etableringsform – fordele og ulemper ved de forskellige former
  • anvendelse af dobbeltbeskatnings-overenskomster
  • indeholdelsespligt af kildeskatter
  • særlige skatteforhold i etableringslandet
  • placering af fradrag for udgifter til etableringen
  • udarbejdelse af selvangivelse i henhold til lokal skattelovgivning

Ofte er der store forskelle mellem dansk og lokal udenlandsk lovgivning, hvilket gør det til en udfordring at leve op til etableringslandets regler og håndtere samspillet med den danske lovgivning. I vores afdeling for skat er vi en del af et omfattende internationalt netværk, der er repræsenteret i stort set alle lande. Vi kan således hjælpe dig med alt fra valg af etableringsform til, hvilke lokale regler for beskatning, der er gældende i det pågældende land.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Michael Hoe Knudsen

Michael Hoe Knudsen

Partner

Michael er partner i vores afdeling for International skat og har i mange år assisteret nogle af vores største kunder inden for en række forskellige erhvervsbrancher med danske og internationale skatt... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('