Løsninger

Koncernbeskatning og sambeskatning

Koncerner er underlagt en lang række komplicerede og svært tilgængelige skatteregler, som ofte ændres og tilpasses fra lovgivers side. I Deloitte yder vi rådgivning inden for alle aspekter af dansk og international koncernbeskatning.

Koncernbeskatning
Kompleksiteten i skattelovgivningen for koncerner kan gøre det svært at overskue de skattemæssige konsekvenser af en given disposition. Vi yder kompetent rådgivning inden for alle aspekter af koncerners skatteforhold og identificerer risikofaktorer, så I kan foretage skattemæssigt optimale dispositioner. Vi rådgiver bl.a. om reglerne i forbindelse med:

  • rentefradragsbegrænsning
  • CFC-beskatning
  • national og international sambeskatning
  • adgang til skattefrit datterselskabs-udbytte


Obligatorisk sambeskatning
Siden 2005 har koncernforbundne danske selskaber været underlagt obligatorisk sambeskatning, ligesom det er muligt at vælge international sambeskatning.

I Deloitte rådgiver og hjælper vi med at tilrettelægge og administrere sambeskatningen og kan være en løbende sparringspartner, når I skal håndtere selvangivelsen og fordelingen af de ordinære skatter, tillæg og godtgørelser samt beregne acontoskatter mv.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Michael Hoe Knudsen

Michael Hoe Knudsen

Partner

Michael er partner i vores afdeling for International skat og har i mange år assisteret nogle af vores største kunder inden for en række forskellige erhvervsbrancher med danske og internationale skatt... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('