Løsninger

Økonomisk rådgivning

Vil du sikre virksomhedens økonomiske fundament gennem forsikringer og pension? Skal du eje eller lease din næste bil? Hvordan skatteoptimerer du ved omstrukturering, investering, finansiering og generationsskifte? Hos Deloitte rådgiver vi små og mellemstore virksomheder om alle økonomiske dispositioner. Vores rådgivning er 100% uvildig, og vi er altid opdateret på seneste lovgivning. Vi sikrer, at du får et overblik over alle de forhold, der påvirker din virksomheds økonomi - og dermed din samlede forretning.

Biler

Ved du, hvad dit vigtigste valg står mellem, når du skal have ny bil?

I Deloitte hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at træffe det rette valg ved anskaffelse af ny bil. Leasing eller eje? Benzin eller diesel? Varevogn eller sportsvogn? Der er mange valg at træffe, men det vigtigste står mellem firmabil med beskatning eller egen bil med kilometerpenge.

Deloitte tilbyder den ejerledede virksomhed grundig økonomisk rådgivning om biler, herunder:

 • Firmabil eller egen bil
 • Køb eller leasing
 • Gulpladebiler
 • Skat, moms og afgifter på biler
 • Deloitte’s app Firmabil, som beregner, om firmabil eller egen bil er mest fordelagtig for dig

Download vores ti vigtige overvejelser om biler: Tag altid fornuften med, når du skal have ny bil

Finansiering

Hvor finder du pengene?

I Deloitte hjælper vi små og mellemstore virksomheder med råd og vejledning om finansieringsløsninger og –metoder, når du som ejerleder planlægger organisk vækst, opkøb eller blot ønsker at sikre midlertidig finansiering af løbende driftsmæssige tiltag. Vi undersøger, om det bedst kan betale sig med egenkapital eller fremmedkapital, og hvordan du opnår størst værdi ved finansiering.

Deloitte tilbyder den ejerledede virksomhed rådgivning om finansiering inden for:

 • Formueplan og optimering af kapitalstrukturen
 • Fordele og ulemper ved egenkapital vs. fremmed kapital
 • Ved banklån: Gældsstruktur og låneomlægning
 • Ved investor: Hvor får du størst værdi

Download fem gode råd om finansiering: Sådan vælger du en finansieringsform, der matcher dit behov

Investering

Har du en strategi for dine investeringer?

I Deloitte hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at forme en strategi for dine investeringer. Investeringer og afkast af den investerede kapital er vigtige for at få din virksomhed til at udvikle sig. Du bør løbende investere noget af dit overskud og have en strategi, så dine investeringer giver mening for forretningen. Vi analyserer mulige investeringsmuligheder, så du kan træffe dit valg på et oplyst grundlag.

Deloitte tilbyder den ejerledede virksomhed rådgivning om:

 • Investering i vækst, herunder medarbejdere, maskiner, markeder og drift
 • Investering i ejendomme, pensionsmidler, hus eller værdipapirer
 • Afkast og risiko – tilpasset dig og der, du er i livet
 • Optimering af din samlede økonomi og skat ifm. investering

Download fem gode råd om investering: Drop de hurtige investeringer og læg en strategi 

Pension for ejerledere

Sætter du dit økonomiske fundament på spil?

I Deloitte hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at finde ud af, hvad der er op og ned i pensionsverdenen og hvordan du - med lige netop den livssituation du har - skal sammensætte dine pensioner og sygdomsforsikringer. Pensionsmarkedet er komplekst, lovgivningen forandrer sig konstant, og de mange udbydere af pensionsprodukter kan meget nemt skabe forvirring om, hvordan pension skal gribes an. I Deloitte har vi et kompetent hold af pensionsrådgivere, der ikke sælger løsninger, men yder uvildig rådgivning.

Deloitte rådgiver ejerledede virksomheder om:

 • Din samlede økonomi og formue: Hvad er dit behov for pensionsopsparing?
 • Din skat nu og i fremtiden: Ekstern pensionsopsparing eller opsparing i virksomheden?
 • Dit aktuelle behov for forsikringer
 • Indhentning af pensionstilbud og løbende tilpasning
 • Arv, testamente, generationsskifte, mv.

Download fem gode råd om forsikring og pension

Pension Management

Har du spændt et økonomisk sikkerhedsnet ud under medarbejder og virksomhed?

I Deloitte hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at håndtere pensions- og forsikringsjunglen for samtlige medarbejdere. Vores rådgivere er 100% uvildige og hjælper konkret med at udforme en pensionspolitik, afholde pensionsudbud, sikre at I får den pensionsordning, der passer bedst til jer og løbende overvåge lovændringer.

I Deloitte tilbyder vi ejerledede virksomheder følgende ydelser inden for pensionsområdet:

 • Rådgivning om pensionsopsparing
 • Analyse af nuværende pensions- og sundhedsprogram
 • Fastlæggelse af pensionspolitik
 • Planlægning af pensionsudbetalinger
 • Forhandling med pensionsselskaber om optimering af betingelser, priser og vilkår
 • Forestå udbud af virksomhedens pensionsordning
 • Løbende overvågning af selskabets rådgivningsleverancer over for de ansatte
 • Løbende overvågning af indhold og sammensætning i pensionsprogrammet

Download fem gode råd om Pension Management: Sådan spænder du det økonomiske sikkerhedsnet ud

Omstrukturering

Svarer virksomhedsformen overens med forretningens virkelighed?

I Deloitte hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at omstrukturere til en ny ejermodel, når den virksomhedsform du oprindelig har valgt ikke længere giver de mest optimale økonomiske muligheder.

Deloitte rådgiver ejerledede virksomheder om alle økonomiske dispositioner forbundet med omstrukturering, så du kommer i gang i god tid og ikke bliver hæmmet af den karensperiode, der følger med, hvis du ønsker skattefrihed. Vi hjælper dig bl.a. med:

 • Vurdering af eksisterende ejerform og planlægning af ny
 • Regler ifm. skattepligtig vs. skattefri omstrukturering
 • Håndtering af selve omstruktureringen og hjælp med i nye investorer, medejere, frasalg, adskillelse af aktiver, opdeling af virksomheden i nye selskaber og generationsskifte

Download vores fem gode råd om omstrukturering: Undgå, at skat bliver en hæmsko for omstrukturering

Generationsskifte

Hvordan giver du dit hjerteblod videre?

I Deloitte hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at sikre et succesfuldt generationsskifte. Et generationsskifte er en kompleks og indimellem langvarig proces. De nye ejere skal have det bedst mulige fundament til at videreføre virksomheden, og du skal have størst mulig økonomisk sikkerhed fremadrettet.

I Deloitte tilbyder vi den ejerledede virksomhed grundig rådgivning om generationsskifte og guider dig – og de nye ejere - igennem fra start til slut. Vi rådgiver bl.a. om

 • Bløde værdier: Hvad kræver det at føre virksomheden videre, og hvem er mulige arvtagere?
 • Hårde værdier: Værdiansættelse, økonomiske beregninger og overdragelse i form af gave eller salg?
 • Skattefri vs. skattepligtig overdragelse
 • Forberedelse af virksomheden til overdragelse
 • Forberedelse af dig til overdragelse af dit hjerteblod

Download vores fem gode råd om generationsskifte: Giv dit hjerteblod forsvarligt videre til næste generation

Claus Jorch Andersen

Claus Jorch Andersen

Partner

Spørg mig om: Restauranter, barer og caféer, diskoteker og værtshuse, restauratører Claus Jorch Andersen er partner i Deloitte og ekspert i restaurationsbranchen.... Mere

Klaus Tvede-Jensen

Klaus Tvede-Jensen

Partner

Som partner i Deloitte er Klaus’ primære mål at få små og mellemstore virksomheder til at vokse og udvikle sig. IT-, Fashion-, Ejendomme og Produktionsvirksomheder har Klaus’ særlige fokus. En stor de... Mere

Jørn Jepsen

Jørn Jepsen

Partner

Jørn er leder af Deloittes Private kundeprogram og har arbejdet med forretningsstrategier, revision og rådgivning i mere end 30 år. Som dansk leder af Deloitte Private er Jørns fokus særligt på at få ... Mere