Insight

It-outsourcing er i stærk fremgang

7 ud af 10 vil øge anvendelsen indenfor to år

Fokus på it-omkostningsbesparelser har betydet øget anvendelse af outsourcing i it-organisationen, viser undersøgelse fra Deloitte.

It-outsourcing er udbredt og fortsat i stærk fremgang
Fokus på it-omkostningsbesparelser har betydet øget anvendelse af outsourcing i it-organisationen, viser den seneste CIO survey fra Deloitte. 95 % af de danske it-organisationer outsourcer i dag en eller flere dele af deres it, hvor særligt driften af datacentre er et populært it-outsourcingområde. Sammenlignet med andre enheder i organisationen er it langt det mest outsourcede område. Til trods for dette er it fortsat det område, som danske it-organisationer mest sandsynligt vil outsource indenfor de næste to år. Denne tendens viser, at it-outsourcing stadig er det område, der viser mest potentiale med hensyn til omkostningsbesparelser og effektivitet i fremtiden.


Sourcing af applikationsudvikling og –vedligehold i fokus
Når man ser på, hvilke it-områder der oftest bliver outsourcet, viser undersøgelsen, at de mest populære og almindelige it-outsourcingområder fortsat er i fokus blandt danske organisationer. I dag er datacentre det mest outsourcede område indenfor it (71 %), tæt fulgt af netværk (data), applikationshosting og applikationsudvikling (med henholdsvis 62 %, 57 % og 52 %). Indenfor de næste to år regner man med, at it-ledernes fokus vil være mere direkte på applikationsmiljø – applikationsudvikling, vedligehold og hosting har det højeste outsourcingpotentiale i de kommende år (henholdsvis 52 %, 33 % og 33 %).

 

Leverandørforhold er altafgørende for succes
Deloittes CIO Survey viser ligeledes, at danske it-ledere mener, at en række forhold er vigtige for et succesfuldt outsourcingforhold. 70 % mener, at følelsen af partnerskab mellem kunde og leverandør er vigtig. 65 % mener, at det samme gør sig gældende for stærk kunde-/leverandørstyring af aftalen. Og 55 % mener, at det er vigtigt at have en velkonstrueret service level agreement (SLA) på plads. Detaljerede kontraktbetingelser og -forhold ses som det mindst vigtige. Styring af leverandører generelt beskrives som et forbedringsområde hos 35 % af de adspurgte it-ledere.
 

Desperat søgen efter gennemsigtighed
Af de it-ledere, som deltog i undersøgelsen, svarede 20 %, at deres outsourcingleverandør leverer den gennemsigtighed, der er nødvendig for at opbygge et tillidsfuldt forhold. 70 % mente, at deres leverandør i nogen grad leverede dette, og 10 % svarede nej til dette spørgsmål. Derudover er en ud af fire it-ledere i Danmark usikre på, om de betaler markedsprisen for outsourcede services – 5 % svarer, at de er sikre på at de ikke betaler markedsprisen. 


Om Deloittes CIO Survey
Deloittes CIO Survey er et international indblik i de muligheder og udfordringer, it-ledere på tværs af lande og industrier bliver mødt med i forbindelse med at de etablerer egen position og ledelsesteam – som dels respekteret teknologileder, dels betroet forretningsleder.

Download hele undersøgelsen her på siden.

Deloittes CIO Survey
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('