Løsninger

Core Systems Transformation

Er dit it-kernesystem en hindring for din konkurrenceevne?

Et godt kernesystem giver en høj automatiseringsgrad og er tilpasset virksomhedens processer, produkter og understøtter virksomhedens strategi og salgskanaler til den rette kost.

I løbet af de kommende år forventer vi, at danske finansielle virksomheder vil imødese et behov for at udskifte eller re-designe deres kernesystem. Øgede lov/sektor-krav har sat de eksisterende systemer under pres og synliggjort behovet for at kunne reagere hurtigt og omkostningseffektivt på ændringer.

Deloitte oplever, at den eksisterende forretningsmæssige it-understøttelse og den nødvendige udvikling ofte er hæmmet af den kompleksitet og sårbarhed, som de eksisterende it-systemer rummer. Egenudviklede it-systemer baseret på ældre teknologi, som få nøglepersoner kender og har kompetencer til at videreudvikle, udgør en væsentlig begrænsning i forhold til forretningens behov. Derudover ser vi et voksende ønske om, at kunne kombinere eksisterende data om kunder og markeder for derigennem at kunne skabe de relevante produkter til de rette kunder. 

 

Vi mener, at den rette løsning understøtter en væsentlig forbedring af time to market for al forretningsmæssig udvikling og udvikling som konsekvens af regulering og lovgivning uden at begrænse mulighederne for at agere effektivt på det danske marked.

I Deloitte har vi stor erfaring med transformation af kernesystemer inden for den finansielle sektor. Vores tilgang er altid forankret i strategien og ofte en del af større transformationsprojekter, ek-sempelvis omkostningstilpasning, standardisering, in- eller outsourcing. Vores omfang af specialister er svær at matche og vores internationale netværk gør os i stand til at levere kvalitet lokalt såvel som global inspiration og erfaring.


Vi hjælper blandt andet med:

  • Leverandørvalg af kernesystemer til liv og pension
  • Implementering af kernesystem i bank
  • Rådgivning og implementering af nye regulative krav i eksisterende systemer
  • Projektledelse af agile udviklingsprojekter af kernesystemer i forsikring, liv og pension
  • Transformation af systemlandskab og it operating model for finansiel virksomhed
  • Impactanalyse af kernesystemer og processer ved fusion mellem finansielle selskaber
  • Procesdesign og kravstilling i forbindelse med videreudvikling af eksisterende kernesystemer samt større kerne transformationer
  • Udaarbejdelse af Analyse og businesscase for en række scenarier for drift og videreudvikling af kernesystemer
  • Forretningsimplementering, change management og forankring af nye kernesystemer og tilhørende processer 


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Martin Niedersøe

Martin Niedersøe

Partner

Martin er senior manager i afdelingen Business System Transformation (BST) og beskæftiger sig primært med kunder i den finansielle sektor, hvor han har stor erfaring med implementering af forretningsm... Mere

Alan Saul

Alan Saul

Partner

Spørg mig om: Banker, pengeinstitutter, virksomhedstransformationer, IT. Alan har 23 års erfaring som rådgiver og er sammen med Kasper Bruhn Udam intern industrileder for Financial Services-området. A... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('