Hans Trærup

Partner

Hans Trærup

Papirfabrikken 26

8600 Silkeborg

+45 21 48 63 36

htraerup@deloitte.dk
 
 

Hans Trærup er leder af revisionsafdelingen i Deloitte. Hans har betydelig erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for den finansielle sektor, hvor han blandt andet har betjent et bredt udsnit af penge- og realkreditinstitutter. Gennem sit arbejde har Hans fået stor indsigt i de strategiske muligheder og udfordringer i den finansielle sektor, hvilket gør ham til en kompetent strategisk rådgiver og sparringspartner for ledelsen af finansielle virksomheder.