Perspektiver

Standardisering og samarbejde

Q&A med Henrik Brodersen, direktør for Uddannelsesministeriets It

Forsknings- og uddannelsessektoren er i hastig udvikling i disse år. Som chef for Uddannelsesministeriets It er Henrik Brodersen en af nøglepersonerne.