Insight

Reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har den 2. december 2020 udsendt reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.

Formålet med revisionen er at sikre, at anbefalingerne er principbaserede, enkle, tidssvarende og harmonerer med de internationale tendenser. Komitéen har bl.a. lagt vægt på at fremhæve vigtigheden af langsigtet værdiskabelse, selskabernes bæredygtighed og overvejelser ift. ledelsesaflønning.