Insight

Reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse er sendt i høring

Formålet med revisionen er at sikre, at anbefalingerne er principbaserede, enkle, tidssvarende og harmonerer med de internationale tendenser.

I de nye anbefalinger er der lagt særligt vægt på at fremhæve vigtigheden af langsigtet værdiskabelse, øget dialog med en bred kreds af interessenter, selskabernes bæredygtighed, overvejelser og transparens ift. ledelsesaflønning samt stillingtagen til selskabernes overordnede formål.