Kontaktperson

Michael Thorø Larsen

Partner

Michael Thorø Larsen

Weidekampsgade 6

2300 København S

Danmark

Vis kort

Michael har specialiseret sig inden for revision af finansielle virksomheder, herunder særligt liv og pensions samt alternative investeringer.

Michael har derfor stor erfaring med regnskabs-og skattemæssige forhold inden for forsikringstekniske områder, ligesom han har stor indsigt og erfaring med værdiansættelse af unoterede investeringer samt diverse problemstillinger i medfør heraf.

Specialiseringen betyder endvidere, at Michael har et stort netværk og erfaring med tværgående regnskabsmæssige problemstillinger, hvorfor Michael har fungeret som rådgiver i forbindelse med etableringen af en række danske og udenlandske investeringsfonde inden for de seneste par år.

Michael er endvidere medlem af Deloittes gruppe for ”regulatoriske forhold”, og er derfor tæt involveret i kommende lovgivning inden for regnskab, compliance og risikostyring, som kan påvirke den finansielle sektor i Danmark.

Derudover er Michael tilknyttet Københavns Universitet og CBS som ekstern lektor, hvor han underviser på aktuarstudiet samt cand.merc.-studiet.

Michael Thorø Larsen
$(document.head).append(''); $(document.head).append('