Indsigt

Nye regler om derivataftaler

Regler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Regler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.