Insight

Mulig ændring af lønsumsmetode for finansielle virksomheder

Måske kan I få afgifter retur for de seneste 10 år

Finansielle virksomheder med en fradragsprocent på over 50%, som har opgjort lønsumsafgiftsgrundlaget efter metode 2, kan anmode Skattestyrelsen om genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvaret, idet lønsumsafgiftsgrundlaget med stor sandsynlighed skulle have været opgjort efter metode 4 i stedet.