Deloitte Revision

Revision

Revision er en kompliceret proces, og revisors rolle som rådgiver og bindeled i den finansielle rapportering har aldrig været vigtigere – uanset om det drejer sig om regnskab, årsrapport, compliance eller overholdelse af de internationale regnskabsstandarder, IFRS.

Løsninger

Regnskabsmæssig rådgivning

Vi er altid ajour med den nyeste udvikling inden for regnskabsområdet – i Danmark såvel som internationalt.

Løsninger

IFRS-rapportering

Vi giver dig kvalificeret rådgivning om komplekse IFRS-problemstillinger og yder proaktiv rådgivning om udviklingen

Løsninger

Selskabsret

Et grundlæggende kendskab til de selskabsretlige regler er en vigtig del af revisors fundament.

Indsigt

Ny begrebsramme fra COSO-komitteen

COSO-komiteen har for nyligt udsendt en opdateret udgave af sin begrebsramme for intern kontrol, som snart erstatter den oprindelige ramme fra 1992.

Indsigt

Lille håndværks­virksomhed

Nærværende og relevant sparring for håndværksvirksomheden.

Indsigt

Stor ikke-ejerdrevet virksomhed

Revision og rådgivning til ikke-ejerdrevne virksomheder.

Indsigt

Lempelse af revisions­pligten

Mindre og mellemstore selskaber kan nu vælge ”udvidet gennemgang” i stedet for revision

Indsigt

Revisionsudvalg bør have fokus på risikostyring

Tidligere koncentrerede revisionsudvalgene sig om primært traditionelle risikoområder, såsom driftsmæssige, økonomiske og compliance-mæssige risici.

Indsigt

Deloitte Update

Hold dig skarp med relevante og topaktuelle nyheder om trends, tendenser og nye tiltag indenfor mere end 30 områder.

Spørgsmål?

Kontakt os her

Kontaktperson

Hans Trærup

Partner

Karriere

Karrieremuligheder i Revision

Som i resten af Deloitte værner vi i Revision om vores høje faglighed, så du vil blive en del af den nyeste viden inden for alle revisions- og regnskabsområder.

Indsigt

Nyheder fra revision og regnskab

Faglige nyheder om dansk regnskab, internationale regnskabsstandarder, regnskabskontrol og børsforhold.

Indsigt

Publikationer fra revision og regnskab

Få indblik i regnskabsområdet med vores publikationer.

Indsigt

Øget risiko­styring sætter nye rammer for den eksterne revision

Omfanget af vores revision afhænger af investeringer i risikostyring, politikker, processer og interne kontroller.