Audit & Assurance

Aspire with assurance

Revision er en kompliceret proces, og revisors rolle som rådgiver og bindeled i den finansielle rapportering har aldrig været vigtigere – uanset om det drejer sig om regnskab, årsrapport, compliance eller overholdelse af de internationale regnskabsstandarder, IFRS.