Insight

Corporate Intelligence Services

Deloitte tilbyder markedets stærkeste Integrity Due Diligence (IDD) service

Deloitte Forensics Corporate Intelligence Services

Tillid og omdømme i forretningsforhold er afgørende. Hvem laver du forretning med, og har du opdaterede og indsigtsfulde oplysninger om dem? Vi kan hjælpe dig med at vurdere risici og sikre, at du kan træffe de rette beslutninger for at beskytte din organisations integritet, omdømme og brand.

Ved Integrity Due Diligence (IDD) laver vi dybdegående baggrundsundersøgelser for at opnå en forståelse af potentielle integritets- og korruptionsrisici samt om jeres tredjeparter er eksponeret i forhold til besvigelse, pengehvidvask, organiseret kriminalitet, terrorist finansiering, human rights overtrædelsers, legale sanktioner eller business disputes.

Virksomheder, der opererer internationalt (eller planlægger at gøre dette), har i stigende grad behov for at forstå de integritetsrisici, som deres tredjeparter udgør, herunder leverandører, distributører, agenter og øvrige samarbejdspartnere.

Integritets Due Diligence (IDD)

Hvordan kan vi hjælpe

Deloittes globale IDD-team består af over 250 specialister rundt om i verden, der taler over 85 sprog flydende og har omfattende erfaring i at foretage dybdeborende og detaljerede baggrundstjek (IDD) på virksomheder og personer. Vi tilbyder vores kunder flere forskellige niveauer af baggrundstjek, som passer til situationen.

Typisk finder vi oplysninger om:

 • Virksomhedens identitet og omdømme 
 • Dens forretningsmæssige baggrund og aktiviteter
 • Dens ejerforhold (herunder tegn på statslig eje)
 • Eventuelle politiske eller formelle forbindelser, som virksomheden eller dets fuldmagtsgivere måtte have
 • Virksomhedens eller dets fuldmagtsgiveres potentielle involvering i forhold, som kan skade virksomhedens integritet, omdømme og brand
 • Gennemsøgning af en række forud aftalte internationale sanktionslister og databaser over politisk eksponerede personer (PEP).

M&A Integritets Due Diligence

Hvad ved du faktisk om integriteten hos dem, som I overtager eller samarbejder med og deres måde at drive forretning på? Overholder de (inter)nationale bestemmelser om bekæmpelse af korruption og bestikkelse?

Virksomheder, der opererer internationalt eller udvider på vækstmarkeder, kan komme til at stå over for betydelige integritets- og korruptionsrisici. Lovgivere og anklagemyndigheder har i stigende grad fokus på bestikkelse og korruption, og det er vigtigt at identificere og styre disse risici i den indledende due diligence-fase af overtagelsen. Vores globale due diligence-specialister hjælper virksomheder, så de undgår bekostelige juridiske, regulatoriske, kommercielle og omdømmemæssige risici.

Hvordan kan vi hjælpe

M&A Integrity Due Diligence fokuserer på at identificere risici, der normalt ikke afsløres af andre due diligence-processer. En Integrity Due Diligence giver dig mulighed for at forudse eventuelle konflikter med FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) og UK Bribery Act og træffe velinformerede beslutninger.

Vores M&A IDD indkredser de risici, der er forbundet med uetisk adfærd, omdømme og manglende compliance med lovgivning. Med de rette tiltag kan risikoen begrænses effektivt – enten før eller efter gennemførelsen af transaktionen.
Vi hjælper dig med at udføre en due diligence, hvor en bred vifte af offentlige oplysninger og datakilder, herunder corporate information, retssager og sanktionsdata, undersøges. Herudover anvender vi vores ekspertise inden for brug af teknologi til at scanne og analysere flersprogede internetkilder (lokale medier, sociale medier, blogs m.m.) samt udføre test af mistænkelige transaktioner og har dybtgående samtaler med ledelsen.

De identificerede forhold er typisk:

 • Virksomhedens centrale ledelsesmedlemmers baggrunde, opnåede resultater og faglige omdømme
 • Virksomhedens reelle ejere (herunder eventuelle skjulte reelle ejere eller influenter)
 • Politiske og myndighedsmæssige forbindelser til virksomheden og centrale ledelsesmedlemmer og disses indvirkning på virksomhedens aktiviteter
 • Virksomhedens overholdelse af relevant lovgivning i relation til financial crime
 • Virksomhedens og centrale ledelsesmedlemmers involvering i ”rødt flag”-forhold såsom korruption, bestikkelse, sanktionering, svig, terrorfinansiering, menneskesmugling, hvidvask og organiseret kriminalitet.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('