Insight

Dispute Services

Vores specialister hjælper i alle faser af en tvist og med at finde frem til den bedste fremgangsmåde.

Fra tvister om kontraktbrud til omfattende gruppesøgsmål

I dagens globale økonomi står virksomheder over for en øget risiko for søgsmål og komplekse forretningsmæssige uoverensstemmelser fra alle sider. Bliver de ikke afgjort, kan tvister mellem samarbejdspartnere, konkurrenter og kapitalejere føre til, at der opstår ødelæggende retssager – fra tvister om kontraktbrud til omfattende gruppesøgsmål.

Erfarent team af specialister

I Deloitte har vi stor viden om alle faser af en tvist og kan hjælpe vores kunder med at finde frem til den bedste fremgangsmåde, hvad enten det er en løsning gennem forhandlinger, mægling, support på enkeltområder eller som sagkyndige. 

Vores team af specialister har omfattende erfaring i at assistere og rådgive vores kunder og deres juridiske rådgivere. Ved at trække på vores dybe kompetencer som sagkyndige og inden for regnskabsanalyse, kvantificering af skadevirkning og opsporing kan vi give indsigt i og forståelse af processerne i forbindelse med tvister og kravene til skriftligt og mundtligt bevismateriale.

Deloitte Forensic kan hjælpe din virksomhed med

Vi kan ved at udnytte branchesagkundskab og lokal viden lægge Deloittes samlede faglige viden, erfaringer og vurderinger sammen for at hjælpe vores kunder i form af følgende ydelser:

  • Voldgift og retslige sager, herunder ekspertudsagn, vidneforklaringer, forhandlinger og gennemgang og vurdering af økonomiske forhold
  • syn og skøn
  • Kontraktefterlevelse, herunder dokumenteret gennemgang af aftalevilkår for sikring af overholdelse af f.eks. licens- og royaltyaftaler
  • Erstatningssager, herunder gennemgang og validering af økonomiske opgørelser, tabsopgørelser, tabt arbejdsfortjeneste mv.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('