Life at Deloitte

Uusi deloittelainen – Mikko Haikonen

Riskienhallintapalvelut, SAP S/4HANA

Mikko Haikonen on tuore deloittelainen, joka auttaa asiakkaitamme SAP-käyttäjähallinnan, autorisointien sekä riskienhallinnan prosessien ja mallien luomisessa. Mikko toivoo pääsevänsä uudessa roolissaan aidosti vaikuttamaan asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin hallintamalleihin ja pienentämään SAP:iin liittyvien liiketoimintaprosessien riskien tasoa.

13.01.2021

Millainen tausta sinulla on? 

Olen valmistunut tuotantotalouden insinööriksi Metropolia Ammattikorkeakoulun kansainväliseltä linjalta vuonna 2014, jossa erikoistumisalueeni oli kansainvälinen ICT-liiketoiminta ja IT-palveluhallinta. Opintojeni ohessa olin mukana useissa opiskelijayritysten yhteistyöprojekteissa, jotka keskittyivät IT-palveluiden laadun parantamiseen ja tuotannon tehostamiseen. Opintoihini kuului runsaasti SAP:iin ja ERP-toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviä kursseja. Valmistuttuani pohdin eri uravaihtoehtoja SAP-konsultoinnin parissa. Vuoden 2015 alussa minulle tarjoutui mahdollisuus työskennellä SAP:n tietoturvaan, autorisointeihin ja riskienhallintaan erikoistuneessa konsulttiyrityksessä. Viime vuosina olen toiminut managerin sekä konsultin rooleissa SAP:n käyttäjähallinnan operatiivisilla alueilla, joissa olen vastannut alueen sisällöstä tai kehittänyt siihen liittyviä prosesseja. 

 

Mitkä asiat saivat sinut valitsemaan Deloitten? 

Suurin motivaationi oli päästä haastamaan ja syventämään osaamistani SAP:n tietoturvassa ja riskienhallinnassa. Halusin myös laajentaa perspektiiviäni tekniseltä tasolta liiketoiminnan prosesseihin. Deloitten pitkät perinteet ja vahva osaaminen tilintarkastustoiminnassa ja auditoinneista tarjoavat hyvän pohjan syventää osaamistani myös riskienhallinnan eri alueille.  

Jo rekrytointivaiheessa minulle välittyi kuva reilusta organisaatiosta ja kollegoista, jotka tukevat tarvittaessa. Tämä kuva on vahvistunut aloitettuani täällä, ja sen voisi kiteyttää lausahdukseen ”onnistutaan ja tehdään yhdessä”. Lisäksi koen, että asiantuntijoiden tarpeet otetaan meillä erittäin hyvin huomioon henkilöstöjohtamisessa. 

 

Mitä tulet roolissasi tekemään? 

Tulen haastamaan ja ehdottamaan ratkaisuja asiakkaillemme SAP:n käyttäjähallinnan, autorisointien sekä riskienhallinnan prosessien ja mallien luomisessa. Autan asiakkaitamme myös jalkauttamaan luotuja malleja käytäntöön, ja löytämään parhaat käyttäjä-, autorisointi-, ja riskienhallinnan ratkaisut eri organisaatioiden tarpeisiin. Sovellan Deloitten jo hyväksi havaittuja malleja ja toimintatapoja, joilla parannetaan asiakkaiden lähtökohtia vastaamaan nykyaikaisiin liiketoiminnan ja tietoturvan vaatimuksiin.  Työlläni pyrin erityisesti minimoimaan ja hallitsemaan SAP:n sisäisiä riskejä yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

 

Mitä odotat eniten uudelta työltäsi? 

Odotan ehdottomasti eniten uusia haasteita ja uuden oppimista. Toivon pääseväni laajentamaan osaamistani myös IT-auditointiin, yleiseen tietoturvaan ja IT-riskienhallinnan alueelle. Ensisijaisesti haluan päästä mukaan mielenkiintoisiin SAP:n riskienhallinnan projekteihin sekä näkemään koko ERP-kentän muutosta sisältä päin. Toivon aidosti pääseväni vaikuttamaan asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin hallintamalleihin ja pienentämään SAP:iin liittyvien liiketoimintaprosessien riskien tasoa. 

 

Mitä erityisen kiinnostavaa tapahtuu juuri nyt SAP S/4HANA -kentässä? 

SAP-kenttä on suuren murroksen alla niin Suomessa kuin globaalistikin. Useat SAP S/4HANA -hankkeet ovat alkamassa, alkaneet tai jo osittain valmistuneet osassa suurissa pörssiyrityksissä. Uudet kehittyneet käyttöliittymät, paikalliset keskitetyt järjestelmät ja pilveen siirrettyjen palveluiden yhteensovitus nykyisiin liiketoiminnan prosesseihin luovat ennennäkemättömiä haasteita yritysten käyttäjähallintaan ja sisäiseen tietoturvaan. Vastuiden ja tehtävien jako tai liiketoimintatietojen rajaaminen uusissa ympäristöissä on yhä haasteellisempaa ilman riittäviä ja oikeita työkaluja. Myös IT-auditoinnin näkökulmasta uudet haasteet nousevat esille raportoinnin ja järjestelmien hallinnoinnin pirstaloitumisena. Uusien raportointivaatimusten ja tietosuojalakien (GDPR) soveltaminen luo entisestään painetta autorisointien läpinäkyvyydelle ja hallinnalle. 

Mikko Haikonen

Mikko Haikonen

Miten pidät ammattitaitoasi yllä? Ensisijaisesti tekemällä ja osallistumalla mielenkiintoisiin asiakasprojekteihin. Alan kurssit, sertifikaatit ja materiaalit luovat pohjaa käytännössä opittujen taitojen syventymiselle. 

Miten pidät huolta hyvinvoinnistasi? Monipuolisella liikunnalla ja riittävällä levolla. Ystävät, harrastukset ja hyvä ruoka tuovat vastapainoa työn ja vapaa-ajan välille.

Intohimosi: Tällä hetkellä historian opiskelu ja hyvät viinit. Kesäisin Norjassa vaeltaminen. 

Mitä et tiennyt Mikosta: Olen innokas aloittamaan uusia harrastuksia. Viimeisin aloittamani laji on vapaaottelu eli MMA. Tätä ennen olen harrastanut useamman vuoden krav magaa ja brasilialaista ju-jutsua. 

Mikko Haikkonen

Mikko Haikonen
Riskienhallinta, Deloitte
mikko.haikonen@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?