Life at Deloitte

Uusi deloittelainen - Suvi Kuusi

Riskienhallintapalvelut, Vastuullinen liiketoiminta

Suvi Kuusi on työskennellyt vastuullisuusasioiden parissa noin viiden vuoden ajan. Hän aloitti Deloittella riskienhallinnan palveluissa Climate & sustainability -tiimissä marraskuussa 2021. Roolissaan hän auttaa asiakkaitamme kehittämään kestävän liiketoiminnan strategioita ja –ohjelmia ja niihin liittyvää raportointia. Hänen työpöydällään on myös ihmisoikeusvaikutusten arviointeja ja ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteen prosesseja.

08.12.2021

Millainen opiskelu- ja työtausta sinulla on? 

Opiskelin valtio-oppia ja kehitysmaatutkimusta Helsingin yliopistossa. Opiskelujen jälkeen olen työskennellyt konsulttina lähes viiden vuoden ajan auttaen yrityksiä kehittämään kestävän liiketoiminnan johtamista ja raportointia. Olen myös työskennellyt erilaisissa kehitysyhteistyötehtävissä. Olen muun muassa tukenut ja edistänyt ihmisoikeusjärjestöjen toimintaa, kaivannaisalan kestävää kehitystä ja pienviljelijöiden toimeentulon vahvistamista itäisessä ja eteläisessä Afrikassa sekä Etelä-Aasiassa.

 

Mitkä asiat saivat sinut valitsemaan Deloitten? 

Deloittella on monipuolista osaamista kestävästä liiketoiminnasta ja strateginen lähestymistapa sen kehittämiseen. Mielenkiintoni herätti myös johtava asiantuntemus ihmisoikeusasioissa.

 

Mitä tulet roolissasi Deloittella tekemään?  

Autan asiakkaitamme kehittämään kestävän liiketoiminnan strategioita ja –ohjelmia ja niihin liittyvää raportointia.  Työpöydälläni on myös ihmisoikeusvaikutusten arviointeja ja ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteen prosesseja.

 

Mitä odotat eniten uudelta työltäsi?

Odotan keskusteluja asiakkaiden, kollegojen ja sidosryhmien kanssa kestävän liiketoiminnan haasteista. Näen Deloittella työskentelyn hienona tilaisuutena toimia kehityksen kärjessä ja edistää kestävää liiketoimintaa oppien samalla koko ajan uutta.

 

Mitä erityisen kiinnostavaa tapahtuu kestävässä liiketoiminnassa juuri nyt?

Ratkaisujen kehittäminen kestävän kehityksen haasteisiin on muuttumassa entistä enemmän osaksi yritysten liiketoimintamalleja ja strategioita. Esimerkiksi ilmastonmuutosta ei enää lähestytä pääasiassa päästöjen vähentämisenä vaan laajemmin riskeinä ja mahdollisuuksina liiketoiminnalle. EU-taksonomia ohjaa rahoitusta ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin ja samalla vihreä siirtymä pitäisi tehdä myös sosiaalisesti kestävällä tavalla. Esimerkiksi sähköautojen akuissa käytettävien mineraalien toimitusketjuihin liittyy merkittäviä ihmisoikeusriskejä. Mitä tapahtuu hiili-intensiivisten alojen työntekijöille?

Digitalisaatio luo merkittäviä mahdollisuuksia vähentää tuotannon päästöjä, parantaa resurssitehokkuutta ja ylipäätään helpottaa elämäämme. Siksi myös tässä mahdollisuudessa nousee esille sosiaalisten riskien hallinta, kuten yksityisyyden suojan turvaaminen.

 

Mikä on parasta kestävän liiketoiminnan parissa työskentelyssä?

Työssä ollaan todellakin ajan hermoilla ja työskennellään maapallon ja yhteiskuntien tulevaisuuden kannalta merkittävien asioiden parissa. On hienoa tehdä merkityksellistä työtä, jolla on laajaa positiivista vaikutusta.

 

Tommi Nurminen
Tommi Nurminen

Suvi Kuusi
Riskienhallinta, Deloitte
Suvi.Kuusi@deloitte.fi

SUVI KUUSI

Miten pidät ammattitaitoasi yllä? 
Luen kestävän liiketoiminnan alalla toimivien tahojen julkaisuja ja yritän ymmärtää maailman kehitystä myös laajemmin. Tekemällä oppii – arvostan asiakkaiden, kollegojen ja sidosryhmien näkemyksiä.

Miten pidät huolta hyvinvoinnistasi?  
Harrastan joogaa. Koronapandemian aikana olen oppinut ymmärtämään entistä paremmin myös lähiluonnossa liikkumisen merkityksen hyvinvoinnille.

Intohimosi?
Kaikenlaiset vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät keskustelut.

Mitä et tiennyt  Suvista?
Kesälomilla yritän osallistua isovanhempieni perustaman puutarhan ja kasvimaan hoitamiseen. Vaikka olen tutustunut pienviljelijöiden toimintaan Afrikassa ja Aasiassa, valitettavasti näytän omaksuvan maanviljelyn taitoja hieman kangerrellen.

Oliko tieto hyödyllistä?