Artikkeli

Pilviratkaisujen ennakoiva hyödyntäminen tuo merkittäviä etuja yritysjärjestelyssä – myyjä voi kasvattaa kohteen arvoa ja lyhentää siirtymäaikaa

IT voi olla yritysjärjestelyssä joko merkittävä arvonluoja tai raskas operatiivinen haaste ja kuluerä – riippuen siitä, kuinka ennakoivasti ja strategisesti se otetaan haltuun. Investoimalla pilviteknologiaan ennen kauppaa myyjäyritys kasvattaa sen arvoa ja lyhentää siirtymäajan palveluiden kestoa.

M&A-markkina käy kuumana, ja erityisesti teollisuuden laaja-alaiset toimijat ovat arvioineet uudelleen portfoliostrategiaansa pandemian tuoman epävarmuuden ja sitä seuranneen vahvan talouskasvun myötä. Carve-out divestoinnit ovat keino fokusoida liiketoimintaa ja allokoida pääomia valikoiduille kasvualueille ja kasvattaa näin omistaja-arvoa. Onnistuneen carve-outin ehdoton edellytys on tunnistaa IT:n mahdollistama arvonluontipotentiaali ja toisaalta hallita siihen liittyvät riskit.

Operatiivisista yrityspalveluista Suomessa ja Pohjoismaissa vastaava partneri Tapio Koivumäki ja teknologiastrategiat ja transformaatiot -palvelualueesta vastaava Kimmo Pekkola tiivistävät pilviratkaisujen ennakoidun hyödyntämisen kiistattomat edut myyjäosapuolen näkökulmasta. 

Etua lyhyestä siirtymäajasta

Osana carve-out divestointia määritellään usein TSA-sopimuksella tietyn pituinen ajanjakso, jonka puitteissa myyjä on velvollinen tarjoamaan tukea myynnin kohteelle ja ostajalle esimerkiksi tukitoimintojen osalta. Myyjän näkökulmasta IT on erityisen haastava pala, sillä siihen liittyy paljon riippuvuuksia. Kehityksen eturintamassa olevat myyjät kääntyvätkin yhä useammin carve-out-suunnittelussa pilviratkaisujen puoleen.

Myyjälle on jatkon kannalta parempi, mitä lyhyemmän aikaa omat kädet ovat sidottuna. Pilviratkaisut ovatkin nousseet eriyttämisessä vahvaksi vaihtoehdoksi, sillä ne ovat keino eriyttää myynnin kohde, optimoida sen kustannusrakennetta sekä lyhentää siirtymäajan palveluiden kestoa”, Tapio Koivumäki sanoo.

”Eriyttämisen huolellinen suunnittelu ennen yrityskauppaa ja sen nopea läpivienti voi olla erittäin ratkaisevaa yrityksen menestyksen kannalta. Erityisesti tämä korostuu muutoksen keskellä epävakaissa taloudellisissa olosuhteissa, jolloin toimintaan skaalautuvan kulurakenteen merkitys kasvaa”, Kimmo Pekkola jatkaa.

Pilviratkaisuihin investoiminen näkyy myyntihinnassa

Kauppahinta perustuu tuotto-odotukseen. Pilviteknologiaan investoiminen ennen kauppaa modernisoi myyntikohdetta, mahdollistaa kustannusten skaalautuvuuden tulevan toiminnan laajuuteen, ja kasvattaa sitä kautta sen arvoa ja houkuttelevuutta.

”Kun eriyttäminen tehdään ennen kauppaa, yrityksen kannattavuus saattaa parantua merkittävästi. Investoinnin saa hinnassa takaisin ja sijoitetun pääoman tuotto jää kaupassa myyjäosapuolelle. Yritysjärjestelyprosessissa carve-out ei ole siis ainoastaan tietohallintojohtajan tai IT-organisaation asia, vaan sen tulisi olla vahvasti ylimmän johdon agendalla”, Koivumäki toteaa.

Vaikka IT on yritykselle välttämättömyys, se on samalla kulu, jota on usein mahdollista pienentää merkittävästi. Pilviteknologian edut eriyttämisessä ulottuvat IT:tä laajemmalle, sillä prosessien optimointi luonnollisesti koskettaa koko myytävää organisaatiota.

Isojen organisaatioiden järjestelmien kopiointi tai uudelleen rakentaminen on raskasta ja kallista. Ennakoidusti tehtynä pilviteknologiaan siirtyminen carve-out:issa voi pienentää merkittävästi transaktiokustannuksia. Lisäksi pilviratkaisut skaalautuvat tulevan liiketoiminnan tarpeisiin”, Kimmo Pekkola kertoo.

Haluatko keskustella lisää pilviratkaisujen hyödyntämisestä eriyttämisprosessissa? Meillä on pitkä kokemus neuvonannosta IT-integraatioiden ja -eriyttämisen osalta yritysjärjestelyissä. Olemme tukenasi.

Oliko tieto hyödyllistä?