scissors

Palvelut

Sääntelyriskit

Autamme finanssisektorin organisaatioita ennakoimaan ja sopeutumaan sääntely-ympäristön muutoksiin sekä kehittämään organisaatioiden kanssa yhteistyössä compliance-valmiutta erilaisten säädösten ja sääntelyyn liittyvien riskien käsittelyssä. Teemme yhteistyötä asiakkaiden ja valvontaviranomaisten kanssa auttaaksemme compliance-asioiden selvittämisessä.

Palvelumme

  • Regulatory strategy: Autamme asiakkaitamme huomioimaan kehittyvän sääntelyn ja sovittamaan startegiaansa sääntelyn vaatimuksiin ja huomioimaan sen vaikutukset asiakkaidemme liiketoimintamalleihin.
  • Regulatory Compliance: Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään yrityksen compliance-kyvykkyyksiä ja tarvittaessa varmistamaan toiminnan vaatimusten mukaisuuden. Vaatimustenmukaisuuden saavuttamisen ohella tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme kilpailuetua.
  • Regulatory Response: Autamme asiakkaitamme reagoimaan havaittuihin puutteisiin ja auttamaan mahdollisten laiminlyöntien vaikutusten pienentämiseksi. Osana palvelua voimme esimerkiksi auttaa asiakasta mahdolliseen viranomaistarkastukseen valmistautumisessa.

Center for Regulatory Strategy

Deloitten EMEA Center for Regulatory Strategy (ECRS) seuraa sääntelyn kehittymistä Euroopan Unionin alueella ja tuottaa näkemyksellistä tietoa ja tukea finanssisektorin toimijoille. ECRS perustaa toimintansa kansainvälisen ja kansallisen tason sääntelyihin ja sen toiminta on suunniteltu tukemaan asiakkaiden sääntelyyn liittyviä strategisia ennakoimis- ja muutostarpeita.

More information

Kaarle Pohjavuori

Kaarle Pohjavuori

Partner, Risk Advisory Lead

Kaarle toimii Deloitte Suomen riskienhallinnan johtajana ja partnerina finanssialan asiakkuuksissa. Hänellä on 15 vuoden kokemus riskienhallinnan ja talouden neuvonantopalveluista, erityisesti finanss... Lisää