regulaatio-saantely

Palvelut

Sääntelyriskit

Autamme finanssisektorin organisaatioita ennakoimaan ja sopeutumaan sääntely-ympäristön muutoksiin sekä kehittämään organisaatioiden kanssa yhteistyössä compliance-valmiutta erilaisten säädösten ja sääntelyyn liittyvien riskien käsittelyssä. Teemme yhteistyötä asiakkaiden ja valvontaviranomaisten kanssa auttaaksemme compliance-asioiden selvittämisessä.

Palvelumme

  • Regulatory Strategy: Autamme asiakkaitamme huomioimaan kehittyvän sääntelyn ja sovittamaan startegiaansa sääntelyn vaatimuksiin ja huomioimaan sen vaikutukset asiakkaidemme liiketoimintamalleihin. Lue lisää palvelusta >>
  • Regulatory Compliance: Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään yrityksen compliance-kyvykkyyksiä ja tarvittaessa varmistamaan toiminnan vaatimusten mukaisuuden. Vaatimustenmukaisuuden saavuttamisen ohella tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme kilpailuetua. Lue lisää palvelusta >>
  • Regulatory Response: Autamme asiakkaitamme reagoimaan havaittuihin puutteisiin ja auttamaan mahdollisten laiminlyöntien vaikutusten pienentämiseksi. Osana palvelua voimme esimerkiksi auttaa asiakasta mahdolliseen viranomaistarkastukseen valmistautumisessa. Lue lisää palvelusta >>
  • Financial Crime Advisory: Talousrikollisuuden riskienhallinnan asiantuntijamme auttavat finanssialan asiakkaitamme talousrikosriskien kuten rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoittamisen (CFT), pakote- ja petosriskien tunnistamisessa, estämisessä ja tehokkaassa hallinnassa, sääntelyn vaatimalla tavalla. Osaamisemme kattaa niin riskienhallinnan toimintamallit ja prosessit, sääntelyn, riskiarvioinnit ja koulutukset kuin teknologiavalinnat ja implementoinnit sekä data-analytiikan. Meillä on kattava ymmärrys mm. asiakkaan tuntemisen (KYC), liiketoimien seurannan ja epäilyttävien liiketoimien raportoinnin sekä pakoteseurannan prosesseista finanssitoimialalta niin Suomesta kuin muista pohjoismaista.

    Autamme asiakkaitamme yhteensovittamaan sääntelyn ja liiketoiminnan asettamat vaatimukset ja nojaamme toiminnassamme vankkaan kokemukseemme finanssitoimialalta ja strategisista muutoshankkeista. Räätälöimme palvelumme asiakkaamme tilanteeseen ja tarpeisiin soveltuvalla tavalla ja hoidamme toimeksiannot aina asiantuntevasti ja vastuullisesti oli sitten kyse laajasta muutoshankkeesta, neuvonannosta tai pienemmästä projektista.

Regulations

Stay informed about upcoming regulations applicable to your organization with our comprehensive collection of key requirements and next steps.

Visit site

Center for Regulatory Strategy

Deloitten EMEA Center for Regulatory Strategy (ECRS) seuraa sääntelyn kehittymistä Euroopan Unionin alueella ja tuottaa näkemyksellistä tietoa ja tukea finanssisektorin toimijoille. ECRS perustaa toimintansa kansainvälisen ja kansallisen tason sääntelyihin ja sen toiminta on suunniteltu tukemaan asiakkaiden sääntelyyn liittyviä strategisia ennakoimis- ja muutostarpeita.

More information

Kaarle Pohjavuori

Kaarle Pohjavuori

Partner, Risk Advisory Lead

Kaarle toimii Deloitte Suomen riskienhallinnan johtajana ja partnerina finanssialan asiakkuuksissa. Hänellä on 15 vuoden kokemus riskienhallinnan ja talouden neuvonantopalveluista, erityisesti finanss... Lisää

Laura Welling

Laura Welling

Partner, Risk Advisory, Financial Crime Advisory Lead

Laura toimii partnerina Deloitte Suomen riskienhallintapalveluissa ja vetää talousrikollisuuden torjunnan palveluita. Hänellä on 17 vuoden kokemus finanssialalta, erityisesti riskienhallinnan, talousr... Lisää