Uutiset

Hiilirajamekanismin soveltamisala tarkentuu

EU-tasolla saavutettiin ehdollinen yhteisymmärrys hiilirajamekanismin (CBAM) soveltamisalaan kuuluvista tuotteista ja raportointivelvoitteen alkamisajankohdasta.

21.12.2022

Hiilirajamekanismin soveltamisalaan mukaan otettaviksi esitetyt muovit putosivat tässä vaiheessa pois, ja alkuperäiseen komission esittämään tuotelistaan tehtiin pienempiä lisäyksiä. 

Tämänhetkisen tiedon mukaan soveltamisalaan kuuluisivat jo aiemmin listalla olleet sementti, sähkö, lannoitteet, rauta, teräs ja alumiini sekä lisäyksinä vety, ferroseokset ja kaoliini sekä jalostettuina tuotteina ruuvit, pultit ja mutterit sekä jotkin taotut teräs- ja rautatavarat ja alumiinitavarat. 

Hiilirajamekanismin soveltaminen alkaa tällä tietoa lokakuussa 2023, jolloin ensimmäinen raportointi olisi todennäköisesti tammikuussa 2024. Sitoutuneiden päästöjen lisäksi tuotteista tulee tietyin edellytyksin raportoida myös epäsuorat päästöt.  

Olemme mielellämme avuksi hiilirajamekanismin käyttöönoton aiheuttamien velvoitteiden selvittämisessä. 

 

 

8.11.2022

Hiilirajamekanismin käyttöönotto johtaa uusiin raportointi- ja maksuvelvoitteisiin

EU-komissio julkaisi kesäkuussa 2021 ehdotuksen asetukseksi hiilirajamekanismista (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), joka tämänhetkisen tiedon mukaan olisi raportointivelvoitteen osalta tulossa voimaan syksyllä 2023. Yrityksiä koskeva maksuvelvoite astuu ehdotuksen mukaan voimaan mahdollisesti 1.1.2027.

Velvoitteet koskisivat tämänhetkisen ehdotuksen mukaan tiettyjä CN-koodien perusteella määriteltyjä tuotteita, joita maahantuodaan kolmansista maista EU:hun:

  • alumiini
  • sementti
  • lannoitteet
  • rauta
  • teräs
  • vety
  • orgaaniset kemikaalit
  • polymeerit
  • alumiinisementti
  • tietyt rauta-, teräs- ja alumiinituotteet.

Hiilivuodon estämiseksi kyseisten tuotteiden maahantuojien on ostettava maksuvelvoitteen alkaessa sertifikaatteja. Sertifikaateilla katetaan kolmansien maiden EU:ta väljemmistä ympäristönormeista aiheutuva hintaetu. Raportointivelvoitteen alkaessa sertifikaatteja ei vielä tarvitse ostaa, mutta maahantuotaviin tuotteisiin sitoutuneet päästöt on raportoitava.

Raportointivelvoite on todennäköisesti ainakin alkuvaiheessa työläs ja vaatii erikoistunutta laskentaa. Deloitte on mielellään näissä kysymyksissä avuksi. Olethan yhteydessä, niin etsitään yhdessä yrityksenne kannalta mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu asiaan. 

Oliko tieto hyödyllistä?