Asiantuntijat

Anu Servo

KHT, JHT

Julkishallinnon tilintarkastuspalvelut | Audit

Anu Servo

Anu vastaa julkissektorin tilintarkastuspalveluista ja toimii Deloitte JHTT-yhteisö Oy:n toimitusjohtajana. Anu on toiminut tilintarkastajana julkisella ja yksityisellä sektorilla yli 10 vuotta. Asiakkaisiin ovat kuuluneet mm. kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat ja valtion laitokset konserniyhtiöineen. Erityisosaamisalueena ovat erilaisten julkisrahoitteisten hankkeiden tarkastukset – Anu on sertifioitu usean eri hankkeen ensimmäisen asteen valvojaksi (FLC).

Anu Servo