Asiantuntijat

Päivikki Sieppi

Forensic

Päivikki Sieppi

Itämerenkatu 25

00180 Helsinki

Finland

Katso kartasta

Päivikki Sieppi työskentelee Deloitten Forensic-palveluissa juristina ja on erikoistunut whistleblowing-toimeksiantoihin, väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseen ja tutkintaan sekä yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden kehittämiseen. Hänellä on kokemusta erilaisista forensic-toimeksiannoista ja riskienhallinnan projekteista sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Briefly in English
Päivikki Sieppi works in Deloitte’s Forensic services as a lawyer and is specialized in whistleblowing services, corporate fraud prevention and investigation and ethics & compliance matters. She has versatile experience in Forensic and risk management related engagements both in the private and public sector.

Päivikki Sieppi