Investing in Central Europe

Novosti

Interventne mjere na području sudskih i upravnih postupaka

COVID-19 | koronavirus (korona virus)  

Hrvatska odvjetnička komora je, po uzoru na druge europske zemlje, inicirala donošenje Zakona o interventnim mjerama na području sudskih i upravnih postupaka zbog epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, a najznačajnije su:

  • prekid tijeka rokova u sudskim i upravnim postupcima; 
  • način rada sudova i javnopravnih tijela;
  • prestanak tijeka zateznih kamata u sudskim i upravnim postupcima.

Kako je većina sudskih ročišta odgođena, osim onih kod kojih radi složenosti i hitnosti to nije bilo moguće, izgledno je da će se postupci znatno odužiti, a neizvjesno je u kojoj mjeri.

Javite nam se oko tumačenja posljedica ovih mjera te nekih alternativnih rješenja u vidu aktivacije online (Skype) mirenja te ostalih alternativnih načina rješavanja sporova.

Tarja Krehić, Odvjetnica
Partner
Krehić & Partneri u suradnji s Deloitte Legal