Benchmark Study on Non-performing Bank Loans

Deloitteova istraživanja

Benchmark studija o nenaplativim bankarskim kreditima u srednjoj i istočnoj Europi

Tržište nenaplativih kredita srednje i istočne Europe na svom vrhuncu? Visoko dinamično tržište s promjenjivim fokusom

Kao vodeći savjetnik za nenaplative kredite u srednjoj Europi, Deloitte je stekao značajno iskustvo na području razduživanja i transakcija kreditnim portfeljima banaka te je dobio značajan uvid u razvoj tržišta kreditnih portfelja i ključnih pokazatelja nenaplativih kredita.

O istraživanju

Šesto izdanje naše studije pokrilo je Baltičku regiju (Estoniju, Letoniju, Litvu), Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Srbiju, Slovačku, Sloveniju i Ukrajinu, a u njemu smo istražili tržište duga srednje i istočne Europe, pružajući pregled nedavne dinamike tržišta.

Kako je tržište duga u Velikoj Britaniji i Irskoj sazrijevalo, aktivnost tržišta nenaplativih kredita značajno se povećavala na Sredozemlju i u srednjoj i istočnoj Europi. Slično kao i 2016. godine, poboljšanje makroekonomskih pokazatelja i oporavak tržišta nekretnina, ostali su glavni pokretači prodaje tzv. loših kredita u srednjoj i istočnoj Europi u 2017. godini. Pristup povoljnom financiranju doprinio je povećanju financijskih kapaciteta investitora, čime je potaknuta potražnja. Što se tiče ponude, regulatorne i lokalne vlasti na mnogim su područjima razvile mjere kako bi potaknule financijske institucije na prodaju kritične imovine kao i neoperativne aktive. Investitori, koji već posjeduju kapacitete potrebne za servisiranje i koji su stekli iskustvo u servisiranju portfelja u regiji, imaju veće šanse za uključivanje u transakcije trgovanja nenaplativim kreditima.

S druge strane, Deloitte očekuje da će u narednim godinama, zbog smanjenja obujma transakcija, u srednjoj i istočnoj Europi doći do smanjenja broja novih investitora. Također, iznosi paketa koji se nude u Sredozemnoj regiji uvelike nadmašuju iznose onih u srednjoj i istočnoj Europi, zbog čega su privlačniji globalnim igračima.

Zaključci:

  • Prodaja nenaplativih kredita ostaje najčešća opcija za smanjenje opterećenja među igračima bankarske industrije u srednjoj i istočnoj Europi. Kako je tržište duga u Velikoj Britaniji i Irskoj sazrijevalo, aktivnost tržišta nenaplativih kredita značajno se povećavala na Sredozemlju i u srednjoj i istočnoj Europi, potičući prodaju kritične imovine.
  • Nominalna vrijednost prodanih loših kreditnih plasmana u 2016. je dosegla nešto više od 7 milijardi sklopljenih aranžmana u srednjoj i istočnoj Europi, a povećana aktivnost na tržištu duga nastavila se i u 2017. godini. Najaktivnija tržišta, s najvećim vrijednostima prodanog portfelja posljednjih godina bile su Rumunjska, Mađarska, Hrvatska, kao i Slovenija.
  • Nakon što je značajan broj korporativnih nenaplativih kredita prodan, došlo je do značajnog smanjenja ponude pa su neki investitori preusmjerili svoj interes prema hipotekama stanovništva.
  • Dok se u 2018. godini očekuje porast aktivnosti na područjima u kojima su vrijednosti korporativnih nenaplativih kredita i dalje relativno visoke, sazrijevanje tržišta vjerojatno će voditi k prodaji mješovitih i maloprodajnih hipotekarnih dugova.
  • Aktivnost tržišta nenaplativih kredita u srednjoj i istočnoj Europi vjerojatno će se postupno smanjivati u godinama koje slijede, a očekuje se da će se tržišta ovih kredita u zemljama Sredozemlja aktivirati i privući značajniji fokus investitora. Međutim, očekuje se da će se aktivirati tržišta Ukrajine i Bosne i Hercegovine, jer je aktivnost na njima do nedavno bila slaba.
  • Paralelno s usporavanjem nekoliko regionalnih tržišta nenaplativih kredita, obavljanje kreditnih transakcija i poslova s bankarskim subjektima vjerojatno će doprinijeti kontinuiranoj konsolidaciji fragmentiranog tržišta srednje i istočne Europe.

Istražite najnovije trendove u Deloitteovom Izvještaju o nenaplativim kreditima u srednjoj i istočnoj Europi (PDF, 2.5 MB)

Priopćenje za javnost

Smanjenje udjela nenaplativih kredita, započeto 2016., u Hrvatskoj se nastavilo i u 2017.

Više

“Sve u svemu, aktualni tržišni moment koji prevladava u regiji srednje i istočne Europe daje priliku i prodavačima i kupcima nenaplativih kredita da zaključe uspješnu transakciju prodaje portfelja s maksimiziranom vrijednošću.”

- Uroš Kalinić, direktor u Odjelu financijskog savjetovanja

Tržište nenaplativih kredita srednje i istočne Europe na svom vrhuncu? Visoko dinamično tržište s promjenjivim fokusom

Preuzmite prethodna izdanja