Priopćenja za javnost

Smanjenje udjela nenaplativih kredita, započeto 2016., u Hrvatskoj se nastavilo i u 2017.

Zagreb, 7. ožujka 2018. godine - Deloitteov šesti godišnji izvještaj o tržištu nenaplativih kredita u srednjoj i istočnoj Europi pokazao je da je udio nenaplativih kredita u Hrvatskoj, nakon rekordnih iznosa zabilježenih tijekom 2014. i 2015. godine, u 2016. godini počeo postupno padati. Ovaj trend bio je potpomognut većom spremnošću banaka na prodaju svojih portfelja nenaplativih kredita. Nenaplativi krediti građanstvu u 2016. godini, u odnosu na 2015. godinu, pali su 6%, dok su se oni plasirani tvrtkama smanjili 4%.

Hrvatska je u protekle dvije godine bila jedno od najaktivnijih tržišta problematičnih kreditnih plasmana u srednjoj i istočnoj Europi, pri čemu je dominirala prodaja tzv. loših kredita tvrtki. Najveći iznos u 2016. godini dosegla je prodaja korporativnog portfelja tzv. loših potraživanja HETE, čija je nominalna vrijednost dosegla 330 milijuna eura.“, istaknuo je Uroš Kalinić, direktor u Deloitteovom Odjelu financijskog savjetovanja.

Povećana aktivnost na tržištu duga, koja je u srednjoj i istočnoj Europi uzela maha 2016., kada je nominalna vrijednost sklopljenih aranžmana bila nešto viša od 7 milijardi eura, nastavila se i u 2017. godini. „Najaktivnija tržišta, s najvećim vrijednostima prodanih portfelja, uz spomenutu Hrvatsku, bile su Rumunjska, Mađarska i Slovenija. Iako su korporativni nenaplativi krediti još uvijek najčešći oblik trgovine portfeljom zajmova, neki investitori su svoju pažnju preusmjerili na stambene hipoteke.“, navodi Kalinić.

Promatrajući 12 zemalja regije obuhvaćenih Deloitteovim izvještajem (bez Ukrajine i BiH), vrijednost nenaplativih kredita znatno se smanjila te je u 2016. godini iznosila 44 milijarde eura, nasuprot 51 milijarde eura u 2015. godini. Ako uključimo Ukrajinu i BiH, tada je ova vrijednost u 2016. godini dosegla 61 milijardu eura. Na ukrajinski bankarski sektor snažno su utjecali tzv. loši kreditni plasmani akumulirani tijekom ekonomske i političke krize.

Kalinić je poziciju regije opisao na sljedeći način: "Kako je tržište duga u Velikoj Britaniji i Irskoj sazrijevalo, aktivnost tržišta nenaplativih kredita značajno se povećavala na Sredozemlju i u srednjoj i istočnoj Europi. Slično kao i 2016. godine, poboljšanje makroekonomskih pokazatelja i oporavak tržišta nekretnina, ostali su glavni pokretači prodaje tzv. loših kredita u srednjoj i istočnoj Europi u 2017. godini. Pristup povoljnom financiranju doprinio je povećanju financijskih kapaciteta investitora, čime je potaknuta potražnja. Što se tiče ponude, regulatorne i lokalne vlasti na mnogim su područjima razvile mjere kako bi potaknule financijske institucije na prodaju kritične imovine kao i neoperativne aktive. Investitori, koji već posjeduju kapacitete potrebne za servisiranje i koji su stekli iskustvo u servisiranju portfelja u regiji, imaju veće šanse za uključivanje u transakcije trgovanja nenaplativim kreditima. S druge strane, Deloitte očekuje da će u narednim godinama, zbog smanjenja obujma transakcija, u srednjoj i istočnoj Europi doći do smanjenja broja novih investitora. Također, iznosi paketa koji se nude u Sredozemnoj regiji uvelike nadmašuju iznose onih u srednjoj i istočnoj Europi, zbog čega su privlačniji globalnim igračima.“

Deloitte predviđa da će i u 2018. godini prodaja nenaplativih kredita i dalje ostati najčešća opcija za smanjenje opterećenja na području bankarstva u srednjoj i istočnoj Europi. Međutim, uzimajući u obzir broj transakcija tzv. korporativnih loših kredita koje su nedavno zaključene, očekuje se povećanje prodaje stambenih hipotekarnih kredita. U tom kontekstu, investitori su već uložili značajna sredstva u mađarsko tržište. Dugoročno, očekuje se da će se aktivnosti tržišta nenaplativih kredita u srednjoj i istočnoj Europi postupno smanjivati, jer će banke smanjiti vrijednost postojećih nenaplativih plasmana na održivu razinu. Deloitte predviđa i povećanje aktivnosti na sekundarnim tržištima nenaplativih kredita u budućim razdobljima. Osim toga, očekuje se da će porasti tržište transakcija naplativih bankovnih kredita i poslova s bankarskim subjektima, u skladu s dugo očekivanom konsolidacijom razdvojenih bankarskih tržišta srednje i istočne Europe.

Deloitte je vodeći savjetnik za banke i njihove portfelje u svijetu, Europi, pa tako i u srednjoj i istočnoj Europi. Deloitte je proteklih godina radio na razduživanjima i transakcijama kreditnim portfeljima banaka ukupne vrijednosti iznad 500 milijardi eura globalno, i na strani prodavatelja, i na strani kupaca. Ukupna vrijednost aktive klijenata u srednjoj i istočnoj Europe kojima je Deloitte pružao svoju pomoć u protekle tri godine veća je od 6 milijardi eura.

Deloitteova studija: Deloitteova godišnja komparativna analiza nenaplativih bankovnih kredita

Uroš Kalinić, direktor u Deloitteovom Odjelu financijskog savjetovanja
Uroš Kalinić, direktor u Deloitteovom Odjelu financijskog savjetovanja
Je li Vam ovo bilo korisno?