Događanja

Sveobuhvatni seminar o MSFI-jevima

Seminar, 16. i 17. svibnja 2017. godine

U 9:00 sati u prostorijama tvrtke Deloitte (Radnička cesta 80/VI, Zagrebtower, Zagreb).

Pozivamo Vas na seminar koji će se održati u utorak i srijedu, 16. i 17. svibnja 2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama tvrtke Deloitte (Radnička cesta 80/VI, Zagrebtower, Zagreb).

Uz osnovna načela priznavanja i mjerenja pojedinih stavki financijskih izvještaja obradit ćemo dolje navedene pojedinačne standarde kako bi se polaznici podsjetili postojećih te upoznali s novim standardima.

Seminar je namijenjen djelatnicima iz područja računovodstva, financija i kontrolinga, kao i svima ostalima koji se žele upoznati ili obnoviti postojeće znanje o računovodstvenim standardima.

U nastavku je detaljan program seminara:

1. dan - 16. svibnja 2017.

09:00 - 09:15

Kava dobrodošlice i registracija sudionika

09:15 - 10:00

MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja

MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima

MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške

10:00 - 10:45

MRS 2 Zalihe

MRS 41 Poljoprivreda

MRS 20 Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći

10:45 - 11:00

Stanka za kavu

11:00 - 12:30

MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema

MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja

MRS 40 Ulaganja u nekretnine

MRS 36 Umanjenje imovine

MRS 37 Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina

MRS 38 Nematerijalna imovina

12:30 - 13:15

Stanka za ručak

13:15 - 14:45

MRS 27 Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji

MRS 28 Računovodstvo ulaganja u ovisna društva

MSFI 3 Poslovna spajanja

MSFI 10 Konsolidirani financijski izvještaji

MSFI 11 Zajednički poslovi

MSFI 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima

14:45 - 15:00

Stanka za kavu

15:00 - 15:30

MRS 19 Primanja zaposlenih

MRS 23 Troškovi posudbe

MRS 24 Objavljivanje povezanih stranaka

15:30 - 16:30

MRS 11 Ugovori o izgradnji

MRS 18 Prihodi

MSFI 15 Prihodi po ugovorima s kupcima

16:30

Pitanja


2. dan - 17. svibnja 2017.

09:00 - 09:15

Kava dobrodošlice i registracija sudionika

09:15 - 10:00

MRS 12 Porez na dobit

10:00 - 10:45

MSFI 4 Ugovori o osiguranju

10:45 - 11:00

Stanka za kavu

11:00 - 11:45

MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti

11:45 - 12:30

MRS 17 Najmovi

MSFI 16 Najmovi

12:30 - 13:15

Stanka za ručak

13:15 - 14:45

MRS 32 Financijski instrumenti: prezentiranje

MSFI 9 Financijski instrumenti

MSFI 7 Financijski instrumenti

14:45 - 15:00

Stanka za kavu

15:00 - 16:30

MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
MRS 34 Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine
MSFI 8 Poslovni segmenti
MRS 21 Učinci promjena tečaja stranih valuta
MRS 33 Zarada po dionici
MSFI 2 Plaćanje temeljeno na dionicama
MRS 10 Događaji nakon datuma bilance

16:30

Pitanja

Također, u mogućnosti smo organizirati individualne radionice prilagođene specifičnim potrebama Vašeg Društva.

Kotizacija i prijave

Kotizacija za sudjelovanje na seminaru iznosi 1.500,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu), a uključuje sudjelovanje na seminaru, materijale i pauze s kavom te ručak za oba dana. Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 16052017.

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail: vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 12. svibnja 2017. godine.

Kontakt

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Ana Marija Cvilinder
Projekt menadžer u Odjelu revizije i savjetovanja
E-mail: acvilinder@deloittece.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Deloitteova akademija
Deloitteova akademija

Prijave na seminar

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail:  vmatkovic@deloittece.comnajkasnije do 12. svibnja 2017. godine.