Deloitte Akademija

Događanja

Deloitte Akademija 2020.

Tradicija izvrsnosti

Brzina prilagodbe neprestanim promjenama u poslovnom okruženju od iznimne je važnosti za opstanak i uspješnost poslovanja tvrtki na dugi rok. Sagledavanje svih promjena koje se događaju i procjene njihova utjecaja radi adekvatne prilagodbe poslovanja velik je izazov čak i za najuspješnije tvrtke i gospodarstvenike.

Upravo radi toga Deloitte već dugi niz godina nastoji svojim angažmanom kroz različite radionice, seminare, konferencije i individualne konzultacije pomoći poslovnoj i društvenoj zajednici u svladavanju svih vrsta poslovnih izazova, od računovodstvenih, poreznih, pravnih do kompleksnih financijskih transakcija i uvida.

Cilj Akademije je osigurati dodatnu vrijednost za polaznike u vidu profesionalnog usavršavanja i umrežavanja, te kroz stručna predavanja unaprijediti poslovanje gospodarstvenika uz vrhunsku ekspertizu naših stručnjaka.

------

Deloitte Akademija - besplatne edukacije:

Svjesni činjenice kako je u kriznim situacijama, poput pandemije COVID-19, pristup ispravnim i točnim informacijama od krucijalnog značaja za ublažavanje negativnih posljedica i pripremanje tvrtki za period oporavka, do sada smo održali više od 15 besplatnih webinara i 30-ak individualnih konzultacija, koji su okupili preko 1000 zadovoljnih polaznika.

Pozivamo vas da se pridružite besplatnim on-line edukacijama u okviru naše Deloitte Akademije te minimalizirate negativne efekte trenutne krize na vas i vašu tvrtku.

Cilj Akademije je osigurati dodatnu vrijednost za polaznike u vidu profesionalnog usavršavanja i umrežavanja, te kroz stručna predavanja unaprijediti poslovanje gospodarstvenika uz vrhunsku ekspertizu naših stručnjaka.

Imate priliku, u vrijeme koje vama najbolje odgovara, poslušati stručno izlaganje o temi koja vas zanima.

Webinar: Ovaj webinar će detaljno adresirati računovodstvene implikacije COVID-a 19 na objave u financijskim izvještajima u kontekstu MRS-a 10 Događaji nakon datuma bilance i MRS-a 1 Prezentacija financijskih izvještaja. Trajanje: 1 sat.

Ključne teme:

 • Izazovi i računovodstvena pitanja uzrokovani događanjima vezanim uz COVID-19
 • Odredbe i zahtjevi MRS-a 10
 • Odredbe i zahtjevi MRS-a 1 s naglaskom na pretpostavku neograničenosti poslovanja
 • Odgovornost uprave društva vezano uz pretpostavku o neograničenosti poslovanja
 • Utjecaj COVID-a na pripremu financijskih izvještaja

Interesna skupina: Stručnjaci iz područja računovodstva, financija i kontrolinga kao i svi ostali koji sudjeluju u pripremi financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine ili na kasniji datum.  

Online edukacija: Nakon edukacije sudionici će biti u mogućnosti jasno definirati pojam Lean metodologije, razumjeti ključne koristi od implementacije Lean metodologije, primijeniti Lean alate u vlastitom poslovanju, iskoristiti stečeno znanje u praksi, s naglaskom na optimizaciju poslovnih procesa i restrukturiranje organizacijskih jedinica. Trajanje: 2 sata.

Ključne teme:

 • Uvod u Lean metodologiju
 • Osnovni principi Lean metodologije u bankarstvu
 • Uvod u ključne alate za implementaciju Lean metodologije
 • Uspostavljanje Lean organizacijske kulture
 • Integriranje Lean metodologije u poslovanje banaka
 • Ključne koristi od uspostave Lean metodologije  

Interesna skupina: Edukacija je namijenjena članovima uprava banaka, višim izvršnim direktorima, direktorima, zamjenicima direktora, koordinatorima, te svim članovima odjela Upravljanja projektima (PMO) i Ljudskih potencijala (HR). 

Webinar: Nakon webinara steći ćete uvid u mjere za pomoć gospodarstvu u posebnim okolnostima, a koje se odnose na očuvanje radnih mjesta i plaćanje poreza. Trajanje: 55 minuta.

Ključne teme:

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID- 19
 • Plaćanje poreza u posebnim okolnostima  

Interesna skupina: Voditelji računovodstva i financija, voditelji pravnog odjela, voditelji ljudskih potencijala, interni računovođe, porezni stručnjaci, pravnici.

Webinar: Nakon webinara bit ćete u mogućnosti prepoznati kada primijeniti "quick fix" i kako uskladiti interne procese s dokumentarnim i drugim zahtjevima koji proizlaze iz primjene navedenih mjera. Trajanje: 55 min.

Ključne teme:

 • Ujednačavanje i pojednostavljenje pravila EU PDV sustava koja se primjenjuju u trgovini među državama članicama
 • Četiri mjere koje se u stručnim krugovima zajednički nazivaju „4 quick fixes“.
 • Pravila o aranžmanima za premještanje dobara
 • Isporuke dobara u nizu
 • Dokumentacija potrebna za isporuke dobara unutar EU-a
 • Obveza provjere PDV ID broja kupca   

Interesna skupina: Voditelji računovodstva, financija i poreza, interni računovođe, porezni stručnjaci, zaposlenici zaduženi za nabavu i prodaju.

Online edukacija: Cilj je polaznike upoznati s pravilnim pristupom pregovaranju i izvršavanju ugovornih obveza u vrijeme krize, s posebnim naglaskom na ispunjenje obveza iz financijskih ugovora. Dodatno, polaznici će se upoznati s radnopravnim aspektima i aspektima zaštite podataka u vremenima krize i eventualnog restrukturiranja. Trajanje: 1 sat.

Ključne teme: Analizirati kako se novonastala situacija uzrokovana pandemijom COVID19 virusa implicira na izvršenje ugovornih obveza; koji su najznačajnije ugovorne odredbe koje se u ovoj krizi trebaju dodatno analizirati; mogućnosti oslobođenja i suspenzije izvršavanja ugovornih obveza (klauzule o višoj sili); aspekti ulaska u nove ugovorne obveze; analiza financijskih ugovora i njihovo izvršavanje u krizi (s aspekta dužnika i vjerovnika); radnopravni aspekti u krizi i pametno upravljanje osobnim podacima

Interesna skupina: Članovi uprave, nadzornih odbora i drugih organa trgovačkih društva, uključujući uvrštena društva, voditelji pravne službe trgovačkih društava, imenovane osobe za zaštitu podataka, stručnjaci za usklađenost u trgovačkim društvima, voditelji HR odjela unutar trgovačkih društava.

Online edukacija: Polaznici će se upoznati s načinom kako najučinkovitije voditi društvo (s aspekta korporativnog upravljanja) u vrijeme krize te kako osigurati maksimalnu zaštitu svojih interesa u transakcijama u kojim sudjeluju. Vodeće osoblje trgovačkih društava će se upoznati sa svojim potencijalnim odgovornostima i kako ih minimizirati. Trajanje: 1 sat.

Ključne teme: Analizirati kako se novonastala situacija uzrokovana pandemijom COVID19 virusa implicira na korporativno upravljanje trgovačkih društva (npr. sazivanje sastanaka i odlučivanje upravljačkih tijela društava) te ukazati na nove aspekte koji se trebaju uzeti u obzir prilikom provođenja dubinskih snimanja društava (poput ukazivanja na najpogođenija područja, nove rizike i nove mehanizme zaštite).

Interesna skupina: Članovi uprave, nadzornih odbora i drugih organa trgovačkih društva, uključujući uvrštena društva, pravne službe trgovačkih društava, stručnjaci za usklađenost u trgovačkim društvima, voditelji M&A odjela, stručnjaci za usklađenost u trgovačkim društvima.

Online edukacija: Nakon edukacije sudionici će razumjeti temeljni okvir financiranja EU sredstava i biti u mogućnosti koncipirati i razraditi projektne ideje te koristiti alate za njihovu provjeru. Trajanje: 30 min.

Ključne teme:

 • Europski strukturni i investicijski fondovi
 • Postupak dodjele bespovratnih sredstava
 • Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)
 • Metodologija pripreme projektnog prijedloga

Interesna skupina: Potencijalni korisnici EU sredstava, tijela državne i javne uprave, privatna poduzeća, civilni sektor, obrazovne institucije, organizacije lokalne i regionalne samouprave, šira i stručna javnost. 

Priprema projektnog prijedloga - modul 1. - dio 2.

Online edukacija: Nakon edukacije sudionici će naučiti analizirati natječajnu dokumentaciju i provjeriti prihvatljivost aktivnosti i troškova, izraditi proračun projekta, strukturirati projektni prijedlog u skladu s odredbama natječaja te definirati provedbene kapacitet i održivost projekta. Trajanje: 40 min.

Ključne teme:

 • Prihvatljivost troškova (izdataka)
 • Proračun projekta
 • Važnost aktivnosti nabave
 • Provedbeni kapaciteti
 • Održivost i horizontalne politik

Interesna skupina: Potencijalni korisnici EU sredstava, tijela državne i javne uprave, privatna poduzeća, civilni sektor, obrazovne institucije, organizacije lokalne i regionalne samouprave, šira i stručna javnost.