Rješenja

Potpora financiranju održivih aktivnosti

Pružanje potpore za dobivanje sredstava iz javnih izvora za financiranje aktivnosti iz područja održivosti

Problem

Potpora financiranju održivih aktivnosti

Nedostatak financijskih sredstava česta je prepreka s kojom se suočavaju društva pri realizaciji svojih ciljeva u okviru strategije održivosti.

U slučajevima kada različiti dionici (dioničari, zaposlenici, uprava, klijenti, dobavljači, ulagači, banke, vlade, nevladine organizacije, zajednice) imaju raznovrsna i često vrlo proturječna očekivanja od društva, teško ih je ujednačiti i ostvariti dobit.

Obično su sredstva ograničena i potrebno se opredijeliti za neku od mogućnosti. S obzirom na uvriježene ključne pokazatelje uspješnosti ulaganja, odluke će se donijeti s ciljem ostvarenja povrata u najkraćem mogućem roku. Osim toga, ne postoje unutarnji resursi koji bi mogli pronaći alternativne izvore financiranja održivih ulaganja.

Rješenje

Potpora financiranju održivih aktivnosti

Deloitte je svjestan financijskih poteškoća u pogledu ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti te pruža potporu klijentima koji žele dobiti sredstva iz javnih izvora za financiranje predmetnih aktivnosti. Specijalizirani tim stručnjaka pružit će potporu industrijskom sektoru, sektoru turizma i potrošačkom sektoru pri potraživanju i dobivanju sredstava dostupnih za povećanje energetske učinkovitosti, uključujući projekte u području obnovljive energije. Ona obuhvaća analizu podataka koji su dijelom postupka, ali i analizu ključnih uloga i odgovornosti pojedinaca koji sudjeluju u postupku.

Glavne koristi za klijente:

Potpora financiranju održivih aktivnosti

  • dobivanje sredstava primjerenih trošku
  • ostvarenje ciljeva strategije za održivost, koji osiguravaju dugoročni rast dobiti
  • oslobađanje sredstava trgovačkog društva za druga ulaganja s kraćim rokom povrata
  • djelotvorna upotreba resursa.