Rješenja

Potpora uključivanju dionika

Pružanje potpore pri uključivanju dioničara u postupak donošenja odluka

Problem

Potpora uključivanju dioničara

Često je uprava društva usredotočena na svoj osnovni zadatak maksimalnog povećanja dobiti za dioničare. Čak i ako je ona svjesna postojanja složenog međusobnog utjecaja između organizacije i njezina okoliša, ona nije u stanju u potpunosti shvatiti međusobne odnose i očekivanja te procijeniti rizike i prilike za društvo koji iz toga proizlaze.

Rješenje

Potpora uključivanju dioničara

Kako bi uspješno djelovala u složenom globalnom poslovnom okruženju, trgovačka društva okrenuta budućnosti trebaju se otvoriti različitim dionicima i uključiti njihove perspektive u strateške odluke i inicijative za održivi razvoj.

Kako bi trgovačkim društvima pomogao u ostvarenju tog cilja, Deloitte može učiniti sljedeće:

 • odrediti ključne dionike organizacije i pripremiti preglede mogućih scenarija
 • razviti modele i planove (strategije) organizacije u koje bi se dionici uključili
 • provesti reviziju trenutačnih aktivnosti organizacije, kako bi se dionici uključili i pripremili za preporučene promjene
 • razviti i provesti sveobuhvatne strategije socijalnog savjetovanja za planiranje i provedbu ulaganja u području infrastrukture, industrije i komunalija
 • analizirati potrebe i očekivanja dionika na temelju društvenih medija i pripremiti preporuke u skladu s predmetnom analizom
 • pripremiti dokumentaciju o društvenoj analizi, Plan uključivanja dionika i Akcijski plan u području zaštite okoliša i društvenih pitanja, u skladu sa zahtjevima međunarodnih institucija za financiranje, kao što su Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investicijska banka
 • organizirati radionice za direktore i Upravne odbore u pogledu uključenosti dionika u aktivnosti organizacije te osposobljavanja u području dostupnih alata, dobrih praksi i standarda, npr. AA1000SES (odgovornost).

Glavne koristi za klijente:

Potpora uključivanju dioničara

 • bolje shvaćanje posljedica odluka koje donose
 • rješavanje sukoba i potpora postupcima promjene
 • utvrđivanje učinka organizacije
 • razumijevanje rizika i upravljanje njima
 • ishođenje društvene dozvole za djelovanje
 • ispunjenje pravnih obveza
 • određivanje najboljih metoda kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećali pozitivni i smanjili negativni učinci na odluke i aktivnosti organizacije
 • izgradnja povjerenja i dobrog ugleda
 • mogućnost dobivanja resursa (znanja, sredstava i tehnologija) potrebnih za rješavanje problema i ostvarenja ciljeva koje pojedinačne organizacije ili poduzeća ne mogu samostalno riješiti ili ostvariti.