Company growth outlook | CFO Survey | Deloitte Central Europe

Deloitteova istraživanja

Izgledi za rast tvrtki

Izvješće o stavovima financijskih direktora Srednje Europe za 2021.

Izgleda da su financijski direktori ove godine više optimistični u pogledu svojih financijskih izgleda i nivoa zaposlenosti.

Ključne činjenice

  • Skoro polovina ispitanih financijskih direktora (47%) je optimistična u pogledu financijskih izgleda svojih organizacija, dok je samo njih 23% pesimistično.
  • 35% financijskih direktora očekuje porast operativne marže i gotovo isti postotak predviđa kako će ona ostati na istom nivou.
  • Postotak financijskih direktora koji predviđaju porast prihoda u 2021. godini (53%) je nešto niži, za 7 postotnih poena nego u 2020. godini.

Financijski izgledi

Ove godine, 47% financijskih direktora se osjeća optimističnije u pogledu svojih financijskih izgleda. Finacijski direktori iz EU i eurozone dijele sličan nivo optimizma. U 2019. godini 38% financijskih direktora u eurozoni reklo nam je da su optimisti u pogledu financijskih izgleda za njihove tvrtke. Ovaj nivo optimizma je pao na 28% 2020. godine, a zatim je porastao na 45% 2021. Sličan obrazac optimizma postoji i među zemljama EU.

Prihodi i operativne marže

Udio financijskih direktora koji predviđaju porast prihoda ove godine (53%) je za 7% niži nego 2020. Također, postoji silazni trend u većini industrija koje smo ispitivali (osim za znanost o životu i prerađivačku industriju), a sektor tehnologije, medija i telekomunikacija doživljava najveći pad neto bilance (sa 69% u 2020. na 31% u 2021).

Isti postotak ispitanika dijeli mišljenje po pitanju operativnih marži koje će tvrtke postići u narednih 12 mjeseci, njih 35% očekuje da će se operativne marže povećati i gotovo isti postotak predviđa kako će ostati na istom nivou, a 31% predviđa da će se smanjiti.

Dodatne teme koje su obuhvaćene u ovom poglavlju izveštaja:

  • CAPEX izgledi
  • Nezaposlenost
  • Servisiranje duga
  • Strateški prioriteti
  • Nivoi zaduženosti