Novosti

Rješavanje specifičnih potreba uzrokovanih COVID-19 pandemijom

Izvanredni poziv na dostavu projektnih prijedloga

EU novosti, travanj 2020.

Srednjoeuropska inicijativa (Central European Initiative – CEI) je objavila „Izvanredni poziv na dostavu projektnih prijedloga 2020“. CEI je regionalni forum za suradnju u srednjoj i istočnoj Europi koji broji 17 država članica: Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Moldova, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina.

Cilj poziva

Cilj Poziva je podrška državama članicama CEI-a u suočavanju s epidemijom COVID-19 uz pomoć jednostavnih alata koji će omogućiti brži odgovor na potrebe građana.
  

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su svi javni i privatni subjekti (uključujući nevladine organizacije i organizacije civilnog društva) sa sjedištem u državi članici CEI, kao i međunarodne/regionalne organizacije.

Za prijavu na Poziv nije potrebno partnerstvo, ali se preporučuje suradnja država članica CEI-a.

Prihvatljive su projektne aktivnosti za 3 područja intervencije:

 • zdravstvo, 
 • obrazovanje i 
 • mikro, malo i srednje poduzetništvo.
   

Prihvatljive prijave

Prijavitelji mogu zatražiti potporu CEI-a do 100% vrijednosti svog projekta, a najviše do 40.000,00 EUR. Zahtjev za predujam (do 80% odobrenih sredstava) može se zatražiti nakon zaprimanja odluke o financiranju od strane CEI-a.

CEI potpore dodjeljivat će se za sljedeće aktivnosti:
Zdravstvo i telemedicina:
 • kupnja opreme za zadovoljavanje hitnih medicinskih potreba;
 • kupnja medicinskog softvera i drugih IT alata za olakšavanje prakse telemedicine;
 • organiziranje mrežnih seminara (webinara) kako bi se olakšao prijenos znanja među zdravstvenim stručnjacima (od država članica CEI koje su ujedno i članice EU do članica CEI koje nisu članice EU);
 • realizacija i proizvodnja informativnih materijala (infografika, videozapisi, kampanje na društvenim mrežama) da bi se olakšalo širenje znanja i podizanje svijesti o mjerama za borbu protiv širenja COVID-19;
 • prijevod dokumenata, informativnih materijala i istraživačkih radova na nacionalne jezike CEI zemalja koje nisu članice EU.
Obrazovanje i e-učenje/učenje na daljinu:
 • kupnja opreme za potrebe e-učenja, uključujući hardver (školske digitalne ploče, računalo, prijenosna računala, tablete, uređaje itd.) i softver (internetski alati, platforme za učenje na daljinu itd.);
 • organiziranje mrežnih seminara (webinara) kako bi se olakšao prijenos znanja među stručnjacima za obrazovanje (od država članica CEI koje su ujedno i članice EU do članica CEI koje nisu članice EU).
Podrška mikro, malim i srednjim poduzećima:
 • kupnja opreme za olakšavanje pametnog rada, uključujući hardver (računala, prijenosna računala, tablete, uređaje itd.) i softvera (internetski alati, platforme za pametni rad itd.);
 • organiziranje mrežnih seminara (webinara) kako bi se olakšao prijenos znanja između i među ekonomskim stručnjacima i operatorima (od država članica CEI koje su ujedno i članice EU do članica CEI koje nisu članice EU);
 • konzultantske usluge radi olakšavanja inovacija, s posebnim naglaskom na digitalizaciju poduzeća.

Razdoblje provedbe projekata je 6 mjeseci od dana zaprimanja odluke o financiranju od strane CEI-a. 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 09. travnja 2020. godine.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. sastavljanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
 

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?