Novosti

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Otvoreni poziv

EU novosti, srpanj 2019.

EU fondovi

Predmet i svrha Poziva

Predmet Poziva:

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

Svrha poziva:

Unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Ukupna bespovratna sredstva: 616.200.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Organizacije civilnog društva, Ustanove, Srednji poduzetnici, Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici

Područja: Socijalna uključenosti, Socijalne usluge

Projektne prijave zaprimaju se od 16. rujna 2019. godine do 14. siječnja 2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva:

 • Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • Dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu;
 • Izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • Stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 • Kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • Kupovina nekretnina (npr. Stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) Uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • Procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela;
 • Nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • Nabava ostale opreme;
 • Nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga;
 • Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
 • Edukacija za pružatelje usluga i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti;
 • Financijska revizija projekta;
 • Upravljanje projektom;
 • Promicanje horizontalnih načela;
 • Aktivnosti informiranja.

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.).
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti:

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

Je li Vam ovo bilo korisno?