Usluge

Provedba projekata

EU fondovi

Bespovratna sredstva i porezne olakšice / EU fondovi / Priprema projekata / Provedba projekata / Tehnička pomoć / Edukacije

Kvalitetna provedba projekta ključna je pri korištenju bespovratnih sredstava iz fondova EU-a

Nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelom i/ili tijelima Deloitte pruža usluge podrške u aktivnostima neophodnima za uspješnu provedbu projekta za kojeg su odobrena bespovratna sredstva Europske unije.

Gi3 tim posjeduje kumulativno iskustvo u provedbi više od 30 projekata iz različitih EU fondova te možemo ponuditi:

 • administrativno i financijsko praćenje EU projekata
 • provedbu postupaka javne nabave
 • provedbu postupaka NOJN nabave
 • provedbu aktivnosti EU Vidljivosti
 • provedbu aktivnosti EU horizontalnih načela
  ili
 • osposobljavanje zaposlenika te transfer znanja na korisnika sredstava iz EU fondova.

Deloitte Gi3 tim posjeduje kvalifikacije za vođenje projekata u skladu s pravilima struke i specifičnim pravilima koja proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava uključujući i znanje vezano uz reviziju EU projekata te provođenje nabave prema definiranim postupcima javne nabave i nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Prijavitelji i korisnici EU grantova moraju računati da razdoblje evaluacije projektnih prijedloga može potrajati dulje od 120 dana te da uz predujam od maksimalnih 30% ili 40% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, moraju osigurati financijsku konstrukciju projekta.

S obzirom da je metoda nadoknade najčešći oblik korištenja granta (povrat sredstava po opravdanom trošku), tek nakon što korisnik bespovratnih sredstava podnese tzv. ZNS odnosno Zahtjev za nadoknadom sredstava (međuzahtjev i/ili završni zahtjev) te isti bude odobren od strane nadležnog tijela, potrebno je na vrijeme osigurati sredstva za vlastito učešće i osiguranje neometanog novčanog tijeka.
Iz navedenog proizlazi kako se do bespovratnih sredstava EU-a dolazi tek uspješnom provedbom EU projekta po pravilima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u čemu Vam naši stručnjaci mogu pružiti punu podršku i pomoć.

Svrha praćenja provedbe EU projekata:

 • osiguranje praćenja EU Projekta s tehničkog, financijskog i administrativnog gledišta
 • osiguranje provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na ispravan način i u skladu s rokovima, uključivo EU Vidljivost i provedbu aktivnosti koje se odnose na tzv. horizontalna načela
 • osiguranje pravovremenog otkrivanja odstupanja u izvedbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ali i ugovora s ugovorenim izvođačima nakon provedbe javne nabave ili NOJN nabave
 • primjena mjera za ublažavanje ili otklanjanje odstupanja ili drugih nedostataka tijekom provedbe Projekta u odnosu na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Provedba i upravljanje projektom financiranim iz EU-a obuhvaća planiranje aktivnosti Projekta, upravljanje ljudskim resursima, upoznavanje s dijelovima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovornim pravima i obvezama korisnika, izvještavanje o Projektu te upravljanje proračunom Projekta.

Deloitteove usluge savjetovanja tijekom provedbe Projekta uključuju:

 • pripremu plana nabave za cjelokupni Projekt
 • pripremu zahtjeva za predujam
 • pripremu početnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava
 • savjetovanje prilikom provođenja postupaka javne nabave i NOJN nabave u sklopu Projekta
 • savjetovanje korisnika u komunikaciji prema provedbenim tijelima
 • podršku projektnom timu korisnika
 • pripremu svih projektnih izvještaja (Zahtjeva za nadoknadom sredstava)
 • pripremu zahtjeva za izmjenom ugovora
 • pripremu obavijesti o izmjeni manjeg značaja
 • financijsko upravljanje i planiranje novčanog tijeka Projekta
 • upravljanje Projektom što uključuje i administrativno vođenje Projektne dokumentacije.

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com