Usluge

Provedba projekata

EU fondovi

Savjetovanje prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava te podrška u provedbi projektnih aktivnosti.

Nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelom i/ili tijelima Deloitte vam može pružiti podršku u aktivnostima neophodnim za uspješnu provedbu projekta za koji su odobrena bespovratna sredstva.

S obzirom da stručnjaci Deloittea posjeduje iskustvo u provedbi više od 20 projekata iz različitih EU fondova, možemo Vam ponuditi profesionalno i kvalitetno vođenje projekata uz transfer znanja i osposobljavanje Vaših zaposlenika kako bi ubuduće bili u mogućnosti samostalno provoditi projekte financiranja iz EU fondova.

Deloitte posjeduje kvalifikacije za vođenje projekata u skladu s pravilima struke i specifičnim pravilima koja proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava uključujući i znanje vezano za reviziju projekta te provođenje nabave prema definiranim postupcima postupcima javne nabave za neobveznike javne nabave (NOJN).

Prijavitelji projekata koji žele koristiti bespovratna sredstva EU-a moraju računati da procedura dobivanja bespovratnih sredstava može biti dugotrajna, a dobivanje sredstava, uz predujam do maksimalno 30% ili 40% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, u pravilu je retroaktivno (refund tj. povrat sredstava), tek nakon što korisnik bespovratnih sredstava podnese tzv. ZNS odnosno Zahtjev za nadoknadom sredstava (međuzahtjev i/ili završni zahtjev) te je isti bude odobren od strane nadležnog tijela.

Svrha praćenja provedbe projekata:

 • osiguranje nadgledanja projekta s tehničkog i administrativnog gledišta
 • osiguranje provedbe ugovora (uključujući Ugovor o darovnici) na ispravan način i u skladu s rokovima
 • osiguranje pravovremenog otkrivanja odstupanja u izvedbi ugovora
 • primjena mjera za ublažavanje ili otklanjanje odstupanja ili drugih nedostataka u ugovoru.

Aktivnosti praćenja uključuju:

 • odobrenje izvješća koje sastavljaju ugovorne strane
 • obilazak projekta
 • praćenje aktivnosti u odnosu na plan rada koji je odobren u početnoj fazi projekta
 • praćenje troškova u odnosu na proračun odobren u ugovoru
 • kontakte sa svim stranama uključenim u provedbu projekta
 • rješavanje i praćenje problema
 • pripreme izvješća i odluka/preporuka koje iz njih proizlaze (npr. zahtjevi za dopunama ugovora i sl.)
 • izmjene ugovora (ukoliko je to potrebno).

Za praćenje provedbe ugovora odgovorni su stručnjaci za nabavu koji vode pojedini ugovor. Nakon početka izvršavanja ugovora, stručnjak za nabavu priprema plan aktivnosti vezanih uz praćenje provedbe.