Forensic Investigations in Central Europe

Rješenja

Zaštita zviždača  

Deloitte Halo  

Zaštita zviždača

 • Zakonom se na jedinstven način uređuje problematika zaštite prijavitelja nepravilnosti, s obzirom da je u hrvatskom pravnom sustavu zaštita prijavitelja nepravilnosti, tj. „zviždača“ do sada bila uređena odredbama raznih zakona (Kazneni zakon, Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima…)
 • Nepravilnosti su sva kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima EU koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca
 • Obveza za poslodavce (tijela javne vlasti te fizičke ili pravne osobe) koji zapošljavaju više od 50 osoba – uspostava sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 • Vrste prijavljivanja nepravilnosti:
  • Unutarnje: otkrivanje nepravilnosti poslodavcu
  • Vanjsko: otkrivanje nepravilnosti nadležnom tijelu – pučkom pravobranitelju
  • Javno: otkrivanje nepravilnosti javnosti
 • Prijavitelj nepravilnosti može iznimno, bez prethodnog prijavljivanja nepravilnosti kod poslodavca ili nadležnog tijela, javno razotkriti informacije ako postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost ili od nastanka štete velikih razmjera ili uništenja dokaza
 

Obveze poslodavaca

 • osiguranje mogućnosti unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 • imenovanje povjerljive osobe (i zamjenika) za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti do 1.4.2020. godine.
 • zaštita prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzimanje nužnih mjera radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica
 • čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno zakonu
 • poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti
 • općim aktom urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe te isti učiniti dostupnim svim osobama koje obavljaju poslove:
  • opći akt za nepravilnosti koje se odnose na proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije, treba biti u skladu s propisima kojima se uređuju područja upravljanja nepravilnostima vezanim uz proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije
  • Obveza donošenja općeg akta do 1.1.2020. godine
 

Prekršajne odredbe

 • Prekršajna kazna za poslodavca (pravnu osobu)
  • 10.000,00 – 30.000,00 kuna (za nedonošenje akta i sl.)
  • 30.000,00 – 50.000,00 kuna (za spriječavanje prijavljivanja nepravilnosti)
 • Kazne i za odgovorne osobe kod poslodavaca:
  • 1.000,00 – 10.000,00 kuna
  • 3.000,00 – 30.000,00 kuna
 

Deloitte Halo uslugu zajednički pružaju naš odjel za forenziku, kao dio odjela za financijsko savjetovanje (Deloitte FAS) i pravni odjel (Deloitte Legal)

 

Konkurentne cijene

Naše cijene su usklađene s čimbenicima koji utječu na operativnu složenost pružanja usluge što uključuje sljedeće:

 • Komunikacijski kanali – višestruki kanali, pogotovo telefonske linije podnose veći operativni teret i rezultiraju većim obujmom prijava.
 • Jezici – omogućavanje prijavljivanja na više jezika zahtijeva dodatne telefonske linije i web prijevod kao i dostupnost analitičara za primanje podataka koji nisu na engleskom jeziku. Trenutno pružamo govorne usluge na poljskom, češkom, engleskom, rumunjskom, francuskom, talijanskom, portugalskom, njemačkom i španjolskom jeziku. Za web-usluge podržavamo dodatne jezike.
 • Broj osoblja i treće strane – ukupan broj osoba kojima će usluga biti dostupna za prijave nepravilnosti utječe na ukupan broj prijava nepravilnosti.
 

Kako vam Deloitte može dodatno pomoći unutar regulatornog okvira koji uređuje prijavu nepravilnosti?

Vašoj organizaciji će možda biti potrebne dodatne usluge koje mogu biti pružene od strane naših ostalih servisnih linija. Niže predstavljamo primjer zaokruženog pružanja usluga u okviru prijava nepravilnosti.

 

Kako vam Deloitte može pomoći?