SheXO klub

Klub poslovnih žena

Deloitte Hrvatska je osnovao SheXO klub poslovnih žena s ciljem povezivanja vodećih žena hrvatskog poslovnog i javnog života.