Novosti

Objavljeni detalji novih potpora za skraćivanje radnog vremena i očuvanje radnih mjesta

Ekonomske mjere | COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Porezne novosti, srpanj 2020.

Na sjednici održanoj 29.06.2020. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) usvojilo je sljedeće:

Potpora za skraćivanje radnog vremena za razdoblje lipanj – prosinac 2020.:

 • Ciljane skupine poslodavaca: poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika
 • Ciljane skupine radnika uključuju radnike zaposlene na puno radno vrijeme (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno), a ne uključuju vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.
 • Za radnike koji su bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020.
 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku
 • Predaja zahtjeva vrši se putem on line aplikacije HZZ-a od 1.7.2020.
 • Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD
 • Kriteriji:
  • Pad prihoda u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine – obavezni kriterij
  • Dodatno zadovoljavanje jednog od sljedećih kriterija:
   • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora
   • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19
   • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata 
   • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
 • Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:
  • od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
  • od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika
 • Ograničenja isplate dividendi ili udjela u dobiti, bonusa, dodjele prava na opcijsku kupnju dionica i stjecanja vlastitih dionica i poslovnih udjela
 • Potpora se ne može ostvariti za radnike koji rade na daljinu
 • Propisano izvještavanje prema HZZ-u 
 • Obveza zadržavanja radnika za kojega se koristi potpora, najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore

Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) za srpanj:

 • Ciljane skupine poslodavaca: poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika
 • Visina potpore: 2.000 kn za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • Kriterij: pad prihoda za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019.
 • Rok za prijavu: od 07. srpnja do 31. srpnja 2020.

Vjerujemo da vam je teško pratiti stalne izmjene uvjeta mjera i uvođenje novih mjera, odrediti mjere na koje imate pravo te osigurati dokaze i dokumentaciju potrebnu za izvještavanje prema HZZ-u. Dopustite da vam u tome pomognemo, slobodno se javite za sastanak. 

Je li Vam ovo bilo korisno?