Smartphones TMT 2015

Predviđanja

TMT Predviđanja 2015

Tehnologija, mediji i telekomunikacije

Predstavljamo vam najnovije izdanje Deloitteovih Globalnih predviđanja u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija (TMT) za 2015. godinu.

O istraživanju

Već četrnaestu godinu zaredom Deloitteova Globalna predviđanja u TMT sektoru pružaju sliku glavnih trendova u tom sektoru u svijetu kroz idućih dvanaest do osamnaest mjeseci.

Saznajte više

Priopćenje za javnost:
Plaćanja u trgovini korištenjem pametnih telefona doživljavaju uzlet, ali ne i dominaciju. Poduzeća su i dalje predvodnici u primjeni novih tehnologija

Pogledajte i na globalnim web stranicama
TMT Predictions 2015 - The future in Technology, Media & Telecommunications

 

The future in Technology, Media & Telecommunications (PDF)

TMT predviđanja za 2015.

Je li Vam ovo bilo korisno?