ניהול סיכונים טכנולוגים

קבוצת ניהול סיכוני IT מתמחה בזיהוי סיכונים טכנולוגיים ובבידודם, במציאת פתרונות ובמיטוב המערכות והתהליכים של הארגון, כדי למנוע פגיעה פוטנציאלית בעסק.