מודלים פיננסיים לצורכי מימון

Project Finance

צוות המומחים של Deloitte מסייע לגופים המעוניינים לבצע פרוייקטי תשתית גדולים בבניית מודל פיננסי לתמחור הצעות במכרזים ובתהליך גיוס המימון לפרויקט.