Deloitte Israel With You scroll to to icon

Deloitte מציגים את ארגז הכלים לשמירה ולחיזוק החוסן העסקי בעת חירום

בזמנים מאתגרים אלה, אנו ממשיכים להירתם למאמצי האזרחים והמגזר העסקי להישאר חזקים ומאוחדים. כולנו כאן לתמוך במשק הישראלי ובכם, לקוחותינו, במציאות מורכבת זו. אנו מעמידים לרשותכם.ן את מגוון היכולות, הפתרונות והמומחים שלנו לפיתוח החוסן העסקי לשעת משבר, כדי שכולנו נעמוד איתן - גם ביום שאחרי.
סימולטור-כלי חכם לתמריצים - מענקים, פיצויים והלוואות

כלי חכם לתמריצים - מענקים, פיצויים והלוואות

לבדיקת כלל הזכאויות שלך לתמריצים

פתרונות פיננסים

 • אבחון תזרימי מיידי בתנאי אי ודאות

  • ניתוח השפעת המצב על המקורות והשימושים של החברה.
  • בחינת התאמת לוח סילוקין אל מול חלופות קיימות בשוק.
  • בחינת בטחונות נוספים וארגון מחדש של החוב.
 • היערכות לדיונים עם גורמים מממנים

  • הכנת מודל פיננסי ייעודי.
  • הכנת בקשת אשראי חדשה.
  • גיבוש אנליזה פיננסית למוסדות הקיימים.
 • חיבור לקרנות הון וחוב משלב הכנת הפנייה, דרך מו"מ וכלה בליווי עד קבלת המימון

  • איתור גורמי מימון חלופיים ופנייה מהירה אליהם.
  • הכנת מתווה חוב אפשרי וניהול מו"מ.
  • הכנת החברה להשקעה פוטנציאלית של משקיע אסטרטגי.
 • הפחתת עלויות ושיפור הנזילות

  • עבודה עם חברות לצורך זיהוי וליישם תוכניות מפורטות להפחתת עלויות.
  • בחינת גמישויות בהון החוזר של החברה.
  • אופטימיזציית ההון חוזר לטובת שחרור מזומנים כלואים (הזדמנויות מיידיות ולטווח בינוני-ארוך).
  • זיהוי הזדמנויות בעלות ערך עבור החברה באמצעות בחינת האסטרטגיה של הארגון, תוך התאמה למצב הנוכחי והוצאתה לפועל, לדוגמה זיהוי ומכירת פעילויות שאינן בליבת העסק.
 • מערך "עזרה ראשונה" ליוזמות התנדבותיות

  • הקמת עמותה/חברה לתועלת הציבור.
  • חיבור לעמותות עם סעיף 46 לרבות סיוע בשינוי מטרות העמותה לתמיכה במאמץ המלחמתי.
  • השגת מעמד של "מוסד ציבורי" לעניין סעיף 46.
  • הסדרת אישורים מיוחדים לקבלת תרומות (עד להסדרת מעמד "מוסד ציבורי" לפי סעיף 46).
  • ליווי וסיוע בתהליך שחרור תרומות במכס – ציוד לחימה לצה"ל וציוד אזרחי הן לצה"ל והן לתושבי העוטף.
 • טיפול בהקמת קרנות לקבלת כספי תרומות מרחבי העולם

  • ייעוץ בקבלת תרומות מחו"ל.
  • חיבור לגופים בינלאומיים התומכים בקבלת תרומות בחו"ל לצורך קבלת התרומות בישראל.
  • טיפול באישורים מיוחדים להסדרת תרומות מחו"ל.
 • תמריצים, הקלות ומענקי סיוע

  • ליווי וסיוע לבעלי עסקים בכל התמיכות הממשלתיות הקיימות, כגון מסלולי הפיצויים, הלוואות מיוחדות בערבות המדינה, מס רכוש וכל סיוע ציבורי ממשלתי אחר לרבות סיוע בהגשת בקשות פיצויים שונות.
  • ליווי וייעוץ במערך הסיוע שמפעילה הרשות לחדשנות עבור חברות הנקלעות לקשיים בעת המלחמה
  • סיוע לחברות בקבלת מענקים ממשלתיים לביצוע תכניות מחקר ופיתוח ממקורות מקומיים ובינלאומיים.
  • בחינת אפשרויות לתמריצים ממקורות וגורמים ממשלתיים כגון משרד הכלכלה, משרד החקלאות, משרד איכות הסביבה ומשרדים רבים נוספים.
 • "קו חם" למידע ופרטים על הקלות מגופי המדינה

  • מתן תמיכה ראשונית בהקלות הניתנות ע"י רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר ובנק ישראל.

פתרונות תפעוליים

 • אבטחת סייבר

  • ביצוע סקר חוסן מהיר לסביבות הענן.
  • ביצוע סריקת משטח תקיפה חיצוני של הארגון  – Attack Surface Mapping.
  • סיוע בהקשחת מערכות הארגון.
  • סקר מערכות ה-SaaS של הארגון (Salesforce , Office 365 ועוד).
  • ביצוע מבדקי חדירה.
 • המשכיות עסקית ועבודה בחירום

  • תהליך ההמשכיות עסקית מתחיל במיפוי התהליכים העסקיים המרכזיים של הארגון והתהליכים אשר תומכים אותם לרבות אנשים, טכנולוגיה, ספקים ועוד
  • הגדרת תרחישי איום במקרה של אסון
  • זיהוי השירותים הקריטיים הנדרשים להמשכיות עסקית
  • הגדרת תהליכי עבודה ופתרונות טכנולוגיים אשר נותנים מענה לתרחישי אסון
  • הקמת מערך DR וגיבוי באמצעות פתרונות ענן
 • אופטימיזציה של תהליכים ומערכות בשעת חירום

  • זיהוי תהליכי back office מרכזיים אשר מושפעים ומשפיעים על השירותים לחברה ופיתוח אוטומציות של תהליכי העבודה באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים בצורה זריזה וממוקדת
  • מוקד תפעול למערכות ERP - ידיים עובדות על המערכת - הזנת נתונים, תמיכה במשתמשים לפתרון בעיות מערכת, שירותי פיתוח / DBA / טכנולוגיות גיבוי מידע קריטי בארגון
  • מיגרציה של מערכות ותשתיות לענן על מנת להגביר את הזמינות והסקליביליות של המערכות המהותיות לפעילות העסקית
  • הקמה ותפעול של מרכז תמיכה בתשתיות הענן לרבות היבטי ניהול וFINOPS להבטחת המשכיות הניהול התקין של סביבת הענן של הארגון
 • התאמת מודל הפעלה לסביבה משתנה

  • התאמת מודל ההפעלה של החברה ויכולות הארגון לעבודה במציאות העסקית החדשה (תהליכים, כלים, מיומנויות כ"א)
  • התאמת שרשרת האספקה למודל ההפעלה (מבנה, תהליכים, טכנולוגיה, מיומנויות)
  • חיזוק היכולות של מערך הכספים לתמוך במודל העסקי (Business partner)
 • שיפור יכולות חיזוי ותכנון

  • בניית יכולות ליצירת תחזיות ותרחישים בתנאי אי וודאות
  • הטמעת מערכות תכנון וכלים אנליטיים לתמיכה בקבלת החלטות
  • שיפור תהליכי ניהול וחיזוי תזרימי מזומנים ויצירת ארגון מוכוון תזמ"ז (Cash Culture)

פתרונות ארגוניים-אנושיים

 • מנהיגות בעת משבר– שולחן המנכ"ל

  • כיול סדר היום האסטרטגי.
  • הגדרת הנרטיב הארגוני בעת הזו.
  • הגדרת סדרי עדיפות ומשימות קריטיות.
  • יצירת דשבורד ארגוני למדדים קריטיים לדיווח.
  • בניית אסטרטגיה תקשורתית מותאמת להנגשת תרומות הארגון במהלך תקופת החירום למחזיקי העניין.
 • ניתוח תרחישים בסביבת אי ודאות

  • הגדרת צירי אי-ודאות מרכזיים בעלי השפעה קריטית והתמקדות בהם.
  • בניית תרחישי יחוס על בסיס צירים מרכזיים.
  • הגדרת פעולות עתידיות הלוקחות בחשבון את כלל האופציות (מהלכי גידור, בניית פוזיציה).
  • מעקב שוטף אחר משתנים קריטיים בעלי השפעה מהותית על מעבר בין תרחישים.
 • אסטרטגיית הון אנושי בעת חירום ומתן כלים למנהלי ביניים

  • פיתוח אסטרטגיית התמודדות מערך ההון האנושי בארגון עם אתגרי המצב ובניית תוכנית עבודה.
  • בניית תכנית תקשורים ומסרים לחיזוק ה-Purpose, המשמעות והערך של המשכיות גם בעת חירום.
  • מתן כלים למנהלים לתמוך באנשיהם.
  • מתן כלים להתמודדות עם אתגרים שמעלה כוח אדם מגוון.
  • הקמת דשבורד המאפשר לדעת בכל רגע נתון מה זמינות האנשים ומה מצבם (רגשי/פיזי), ולזהות מי זקוק לתמיכה וסיוע.
  • בניית תוכנית תקשורים ומסרים לחיזוק ה-Purpose, המשמעות והערך של המשכיות העבודה גם בעת חירום, לרבות מאמצי הארגון לתרום לחיזוק העורף והחזית ופעילות פילנטרופית
 • ניהול מצבת ההון האנושי בעת חירום

  • פיתוח כלים מהירים לאיסוף וטיוב הדאטה.
  • הקמת דשבורד המייצר שקיפות מלאה לגבי זמינות העובדים, עודף משאבים או חוסר משאבים בגזרות השונות בארגון.
  • ניהול מבוסס כישורים (SBO) – פיתוח יכולת לניתוב גמיש של משאבים על פי כישוריהם, אשר תאפשר יצירת איזון בעומסים בין אזורים בהם יש דרישה גבוהה וחסור בכוח אדם ליצירת אג'יליות ארגונית ומודל עבודה גמיש.
 • יצירת אג'יליות ארגונית ומודל עבודה גמיש

  • פיתוח אסטרטגיה מהירה לעבודה מרחוק (מיפוי סוגי תפקידים ומשימות, הכשרת מנהלים, כלים טכנולוגיים מאפשרים).
  • פיתוח גמישות ארגונית במודלים נוספים (גמישות בסוג המשרה ושעות העבודה, עבודה עם פרילנסרים וכו').
 • ניהול ושימור ידע והכשרת עובדים

  • הגדרת אסטרטגיית ניהול ידע וגיבוש פתרונות מתודולוגיים וטכנולוגיים להקמת מערך ניהול ידע ארגוני.
  • בניית תכנית חירום מהירה לשימור ידע, בעיקר באזורים בהם נוצרו פערי ידע בעקבות חוסר זמינות של עובדים.
  • בניית מערך הכשרה מהיר ויעיל לעובדים חדשים בעיקר ניהול ידע במוקדי שירות לקוחות.
 • תקשורת פנים ארגונית

  • פיתוח אסטרטגיית תקשורת פנים ארגונית
  • אפיון ופיתוח כלי טכנולוגי (פורטל ארגוני) המאפשר העברת מסרים ב-3 צירים:
  • Top-Down - לאפשר להנהלה להעביר מסרים, לתקשר את האסטרטגיה הארגונית להתמודדות עם המצב, לרבות 'דבר המנכ"ל' וגישת ההנהלה הבכירה, ולספר על הצעדים שהארגון לוקח כדי לסייע למשק ולקהילה במצב החירום
  • Horizontal - לאפשר לעובדים למצוא אנשי קשר רלוונטיים לצורך ביצוע משימות, לאתר מומחים לצורך התייעצויות, ליזום פעילות בקהילות ידע ולשתף בידע עם אלו הזקוקים לו. בנוסף, תהליכים רבים יכולים להתבצע באופן ממוקן בכדי להקל על העובדים בעבודה השוטפת (לדוגמא- הגשת טופס עדכון על יציאה למילואים, בקשת חופשה, תהליכי קליטה של עובדים חדשים ובקשת מידע ממחלקת שכר/HR).
  • Bottom-Up - להבטיח שהעובדים יכולים להשמיע את קולם ואת תחושותיהם, לשתף בחוויה שלהם, בצרכים העולים מהשטח, ולתרום ידע וניסיון נצבר.

יחד נעמוד איתן!

Deloitte כאן עבורכם.ן ובשבילכם.ן,
השאירו פרטים ונחזור אליכם.ן בהקדם

כלים ותובנות

מוזמנים לדבר עם המומחים.ות שלנו

חוסן פיננסי

איל ידוב

איל ידוב

מוביל תחום חוב ושוק הון

נדב גיל

נדב גיל

מנהל קבוצת תמריצים


חוסן תפעולי

שחר ברכה

שחר ברכה

מוביל תחום הענן

שחר ברכה

ליאור כלב

ראש מרכז הסייבר


חוסן ארגוני - אנושי

אלי תדהר

אלי תדהר

מוביל Monitor Deloitte

עינבל נמיר

עינבל נמיר

מובילת פרקטיקת סביבת עבודה עתידית

Deloitte ישראל נרתמת ליצירת חוסן לאומי

כולנו כואבים את המציאות הנוכחית, ומייחלים לימים שקטים ולחזרה לשגרה בטוחה.

גם אנחנו, ב Deloitte ישראל, עושים כמיטב יכולתנו בכדי לתרום את חלקנו למאמצי הסיוע והתמיכה; אנו רותמים את כל ארסנל היכולות המקצועיות והניהוליות שלנו על מנת לתמוך ולסייע לגופים וארגונים רבים - אם באמצעות פיתוח או הטמעה של טכנולוגיות נחוצות, ואם בהקמת וניהול מערכי פעילות חיוניים לטובת התמודדות מיטבית בשעת חירום זו. עם הגופים הללו נמנים, בין היתר: משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, מנגנוני הנהגה וסיוע אזרחיים, יישובי קו עימות, עסקים שנפגעו ועוד.

כך, לדוגמא, התגייסנו להקמת תשתית ניהול ידע, תהליכים ותפעול עבור מוקד פניות הציבור של בית נשיא המדינה, אשר נערך לתת מענה לאזרחים בזמן המערכה. בנוסף, אנחנו שותפים פעילים בזירת "ישראל מתגייסת" - פלטפורמה דיגיטלית שמטרתה לחבר בין צרכים אזרחיים חיוניים המנוטרים ע"י מרכז הסיוע שלפיקוד העורף (המרס"ל), לבין תרומות ומשאבים בהיקפים רחבים מטעם המגזר העסקי והפילנתרופי. במסגרת זו, אנשינו גיבשו את מודל העבודה המחבר את המרס"ל למגזרים השונים, לרבות תכנון ויצירת פתרונות לסוגיות מורכבות שעולות בזירה.

הייתה לנו גם הזכות לתמוך כספית בקרן של פורום העסקים שהוקמה במטרה לתמוך בתושבי עוטף עזה, כאשר חלק מהסיוע הכספי הועבר כבר במהלך השבוע הראשון למערכה באמצעות תלושי קנייה לתושבים. לצד התגייסותם המקצועית של מומחינו למאמצים, נוטלים רבים מאנשינו חלק ביוזמות התנדבות אזרחיות מגוונות, וכן נוקטים ביוזמות התנדבות ארגוניות, ביניהן מערך לאיסוף ואריזת מזון וטקסטיל עבור תושבי קו העימות וכוחות הבטחון, רכישת מזון ומוצרי טקסטיל עבור המגוייסים מבין אנשי הפירמה, ועוד היד נטויה.

עוד נכונה לנו עשייה רבה וימים מאתגרים. נמשיך להקדיש את כל המשאבים העומדים לרשותנו בכדי לתמוך איש ברעהו ובחברה הישראלית כולה, כי רק יחד נעמוד איתן – ונתגבר.