תחבורה ציבורית

אנו מספקים לארגוני תחבורה ציבורית תוצאות הנותנות מענה לאתגרי השוק הייחודיים שלהם - תחרות הולכת וגוברת, דרישות טכנולוגיות והשלכות דמוגרפיות ברמת המאקרו על האופן שבו ערים ומדינות מעבירות אנשים וסחורות.